Begrotingspact ondermijnt Europese democratie

"Met dit verdrag redden we de euro niet", zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver over het Begrotingspact dat de Tweede Kamer vandaag goedkeurde. Het verdrag ondermijnt de Europese democratie, overlapt met sommige EU-regels en botst juist weer met andere. GroenLinks stemde daarom tegen.

Het Begrotingspact (ook wel 'Stabiliteitsverdrag') werd begin 2012 buiten het kader van de Europese Unie om gesloten. Vijfentwintig regeringen spraken erin af de begrotingsdiscipline aan te scherpen. Klaver: "Maar daarvoor heeft de EU al een six-pack en inmiddels ook een two-pack. Bij elkaar acht Europese wetten die het Begrotingspact grotendeels overbodig maken. Het handjevol bepalingen in het pact dat wél iets toevoegt, staat helaas op gespannen voet met de EU-regels."

Het pact schept juridische onzekerheid, zo schrijft de Raad van State in zijn kritische advies. De Raad waarschuwt tevens voor een 'niemandsland waar het parlementaire betrokkenheid betreft'. Om die reden was GroenLinks van meet af aan uiterst kritisch over het Begrotingspact.

Het Europarlement wist te bedingen dat de materie van het Begrotingspact binnen vijf jaar zou worden omgezet in EU-regels. Die afspraak is opgenomen in het pact. Om hier gevolg aan te geven, moet in de komende zittingsperiode van het Europees Parlement (2014 – 2019) een herziening van de EU-verdragen worden opgestart.

"Zo'n verdragsherziening is voor GroenLinks heel belangrijk", stelt Klaver. "Zij biedt een kans voor meer democratie in de Europese Unie." Tot teleurstelling van Klaver wil de Nederlandse regering de verdragsherziening op de lange baan schuiven, desnoods tot na 2019. Een motie van GroenLinks die opriep tot snelle herziening werd verworpen. "Daarmee schendt Nederland het Begrotingspact al voor het is geratificeerd", concludeert Klaver.