Behoud de brede brugklas

De brede brugklas, een klas waarin meerder schoolniveaus inzitten zoal een vmbo-havo klas, is aan het verdwijnen. GroenLinks vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling en roept staatssecretaris Dekker op voor een actieplan “Behoud de brede brugklas”. Rik Grashoff zal hiervoor pleiten tijdens de aankomende onderwijsbegroting. 

GroenLinks wil voorkomen dat de brede brugklas in het onderwijsaanbod verdwijnt. Deze klassenvorm biedt veel voordelen: onderzoek wijst uit dat kinderen meer burgerschapsvaardigheden aanleren. Ook zorgt het ervoor dat kinderen makkelijker de overstap maken naar een hoger opleidingsniveau.

Rik Grashoff: “Het verdwijnen van de brede brugklas is een zorgelijke ontwikkeling. Een school met gescheiden opleidingsniveaus  is misschien wel efficiënt, maar niet altijd in het belang van de leerling. In een brede brugklas kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken en leren beter hoe ze om kunnen gaan met verschillen tussen mensen. Bovendien ontwikkelen kinderen zich op een verschillend tempo, daar moet ruimte voor zijn.”

Ook onderwijsorganisaties en wetenschappers trekken aan de bel. Het Nederlandse onderwijs wordt steeds efficiënter, maar ook is aangetoond dat het steeds moeilijker is om de overstap te maken naar een hoger onderwijsniveau. GroenLinks ziet in de brede brugklas een belangrijke middel voor leerlingen om naar een hoger niveau door te stromen.

Rik Grashoff: “Ik ga aan staatssecretaris Dekker vragen om te onderzoeken hoe hij onderwijsgemeenschappen kan stimuleren om brede brugklassen te behouden en dit te voegen in een actieplan. Een mogelijk instrument zou kunnen zijn om scholen financieel te stimuleren om brede brugklassen te behouden."