Belangenverstrengeling oud-bewindslieden voor Kabinet geen probleem

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de bestaande fatsoensnormen voldoende vindt om te voorkomen dat oud-bewindspersonen in een nieuwe functie voordeel trekken uit kennis die zij als minister of staatssecretaris hebben opgedaan. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Het is onbegrijpelijk dat een niet mis te verstane kamerbrede motie niet uitgevoerd wordt. Aan den lijve ondervinden we nu met de aanstelling van oud-minister Eurlings als topman bij KLM de gevolgen van het ontbreken van duidelijke regels."

Van Tongeren reageert hiermee op een schriftelijke reactie van minister Donner van Binnenlandse Zaken.

De Tweede Kamer vroeg eerder in een motie aan het kabinet zich te bezinnen op de huidige gedragsregels om misbruik van vertrouwelijke informatie en de schijn hiervan te voorkomen.

“Nota bene op zijn eigen beleidsterrein accepteert Camiel Eurlings een topfunctie waarin allerminst is uitgesloten dat cruciale, vertrouwelijke informatie commercieel wordt uitgebaat. Dat voorkom je niet door een kabinetsbeleid a la Gods-water-over-Gods-akker, maar door duidelijke en afdwingbare regels”, zegt Tweede Kamerlid Ineke van Gent.

Afkoelingsperiode

Als het kabinet in gebreke blijft, wil GroenLinks zelf het initiatief nemen tot betere voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling bij oud-bewindspersonen. Een voorbeeld is Groot-Brittannië, waar ze een afkoelingsperiode tot drie jaar na het ministerschap kennen.

Van Gent: “Het lijkt me goed om de Britse praktijk één op één over te nemen en daarvoor wil ik op afzienbare termijn een voorstel aan de Kamer presenteren.”