Belastinghervorming moet kern worden van nieuw regeerakkoord

“Een groen, eerlijk en simpel belastingstelsel moet de basis vormen van een nieuw kabinet.” Dat zal GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver woensdagavond betogen tijdens de Meetup in De Oosterpoort in Groningen.

Jesse Klaver: “Wij willen Nederland veranderen en dat begint bij het belastingstelsel. Dingen die we niet willen, zoals milieuvervuiling, maken we duurder. En dingen die we wel willen, zoals meer banen, gaan we via de belastingen stimuleren.”
 

In de Oosterpoort zal Klaver zijn ideeën voor een groen, eerlijk en simpel belastingstelsel verder uitwerken. Om die idealen te realiseren is het volgens Klaver belangrijk dat er een progressief kabinet komt.
 
De voorstellen van GroenLinks betekenen een radicale hervorming van het belastingstelsel. CO2-uitstoot wordt  duurder, belastingontwijking wordt bestreden en de grote vermogens en hoge winsten gaan meer bijdragen aan publieke voorzieningen. Dat levert 27 miljard euro aan extra belastinginkomsten op.
 
Werk wordt goedkoper en de inkomensverdeling eerlijker door werk en inkomen met 27 miljard minder te belasten. We maken arbeid voor werkgevers goedkoper en de zorg voor mensen betaalbaar.
 

Klaver: “Het vorige kabinet beloofde een echte belastingherziening, maar heeft dat nagelaten omdat ze het niet eens konden worden. Juist daarom is het zo belangrijk dat er een progressief kabinet komt. Een kabinet van progressieve partijen kan vanuit een gedeelde visie werken aan een belastingstelsel dat milieuvervuiling zwaarder belast en de verschillen tussen mensen met een heel hoog inkomen en een normaal inkomen verkleint.”
 

De plannen van GroenLinks
 

  • CO2-uitstoot wordt zwaarder belast. Duurzame energie wordt goedkoper. Zo halen we de klimaatdoelstellingen van Parijs en maken we de omslag naar een groene economie.
  • Grote vermogens en hoge winsten worden zwaarder belast. Constructies voor bedrijven om belastingen te ontwijken worden afgeschaft. Dat is eerlijker en maakt het belastingstelsel eenvoudiger. Het belastingstelsel mag met aftrekposten, constructies en speciale regelingen geen verzorgingsstaat voor bedrijven zijn.
  • Bedrijven krijgen een lastenverlichting om mensen in dienst te nemen. Dat doen we door de loonkosten drastisch te verlagen. Tot een inkomensniveau van 80% minimumloon hoeven werkgevers geen premies te betalen. In totaal gaat het om een lastenverlichting van twintig miljard euro voor werknemers met een inkomen tot twee keer modaal. De werkloosheid zal daardoor fors afnemen.

We maken het stelsel eerlijker door een einde te maken aan de sluipende privatisering van de zorgkosten ten nadele van mensen met lage en middeninkomens. Door zorgkosten via de belastingen te betalen, worden de lasten eerlijk gedeeld. Zo wordt het stelsel eenvoudiger omdat het rondpompen van geld via het toeslagensysteem beperkt wordt.