Informatie

Betere democratie door Wet Open Overheid

GroenLinks en D66 dienen vandaag de Wet open overheid (Woo) in. De wet regelt dat overheden meer informatie uit zichzelf openbaar moeten maken. Zo komt er meer transparantie. Ook hebben kritische burgers en journalisten voortaan meer en makkelijker toegang tot informatie. Dit zorgt voor een beter functionerende democratie. De Woo vervangt de huidige Wet openbaar bestuur (Wob).
 
GroenLinks-Tweede Kamerlid Bart Snels: "Een democratie kan alleen functioneren door tegenmacht. Daarvoor is informatie nodig. De overheid is van ons allemaal, dus de informatie van de overheid is ook van ons allemaal. Deze wet regelt dat de overheid meer informatie uit zichzelf openbaar moet maken."
 
D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: "Met deze aanpassingswet staat het doel van een meer open overheid recht overeind. Maar we maken met de aanpassing de wet beter uitvoerbaar en goedkoper. Ik ben blij met de steun die wij hiermee hebben gevonden bij de Rijksoverheid en lokale overheden."
 
De Woo werd al in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. In de Eerste Kamer waren er bezwaren over de kosten en de uitvoerbaarheid. In overleg met het kabinet zijn GroenLinks en D66 nu tot een aangepaste wet gekomen. Met deze aanpassingswet blijft het doel van de wet in stand: een meer actieve openbaarheid.
 
Lees hier meer over de aanpassingswet.