Tineke Strik
Tineke Strik

Bezuiniging op rechtsbijstand van tafel

In de Eerste Kamer isĀ op 20 januariĀ een motie aangenomen die staatssecretaris Teeven (Justitie en Veiligheid) dwingt om af te zien van de voorgenomen bezuiniging op de sociale rechtsbijstand. Senator Tineke Strik ziet dit als een belangrijke overwinning voor de rechtsstaat, want de voorgenomen bezuiniging zou het voor de lagere inkomens nagenoeg onmogelijk maken om hun recht via de rechter te krijgen. Omdat de motie is aangenomen, kon GroenLinks instemmen met de begroting van Veiligheid en Justitie.

Op 13 januari nam Tineke Strik deel aan de behandeling van de justitiebegroting. Zij kraakte toen harde noten over de aangekondigde bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Deze zullen een gat in het aanbod van sociale advocatuur slaan en mensen met een laag inkomen afhouden van de toegang tot de rechter. Verder bekritiseerde Tineke staatssecretaris Teeven om geen basisopvang te bieden voor ongedocumenteerden. Daarmee lapt hij zijn internationale verplichtingen aan de laars en laat hij de gemeenten de problematiek oplossen. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat staatssecretaris Teeven overstag gaat en (tijdelijk) met geld over de brug komt voor de basisopvang.