Binnen de participatiesamenleving nieuwe initiatieven in duurzame energie serieus nemen

Nederland loopt flink achter met het opwekken van duurzame energie, en mist hierdoor ook interessante economische kansen. Kijk naar Denemarken, waar windenergie booming business is, en voor enorm veel werkgelegenheid zorgt. Kijk naar Duitsland. En kijk naar de trend in Nederland: het gebruik van zonnestroom groeit, de belangstellling van mensen om zelf te investeren, om mee te doen aan een coöperatie groeit enorm. Participatiesamenleving, dat is toch het nieuwe toverwoord van het kabinet? Neem dan al die mensen met nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie serieus en geef hen volop de ruimte.

De motie waarin GroenLinks zich uitspreekt tegen de beperkingen die het kabinet wil opleggen aan de vrijstelling van energiebelasting bij het opwekken van duurzame energie heeft ingediend, is op 17 december aangenomen. Minister Kamp wilde nieuwe voorwaarden verbinden aan de belastingvrijstelling, voorwaarden die niet in de wet staan, en in strijd zijn met de huidige praktijk en de praktijk van de Belastingdienst. Als het aan minister Kamp lag zou je, als je zonnestroom opwekt op je eigen dak en die zonnestroom zelf gebruikt, geen belastingvrijstelling meer krijgen als een 'derde partij' je daarbij helpt, bijvoorbeeld door de investering in de panelen te doen en met je af te rekenen voor het aantal kWh's wat je gebruikt in je eigen huis of gebouw. Dit zou betekenen dat woningbouwcorporaties en huurders die stroom 'achter de meter' opwekken via bv zonnepanelen op het dak, en die stroom dus zelf gebruiken, geen vrijstelling van energiebelasting meer krijgen, als een derde partij helpt. Honderden zonneprojecten zouden belemmerd worden, stilvallen en succesvolle ontwikkelingen rond zonnestroom en hernieuwbare energie tot stilstand komen. Terwijl Nederland enorm achterloopt met de productie van duurzame energie en alles uit de kast moet halen om doelstellingen te realiseren. GroenLinks is erg blij dat de Eerste Kamer hier een stokje voor heeft gestoken.

http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_vos_groenlinks_c_s_inzake/document/f=/vjfgm1whmlsw.pdf