De Europese Groenen in het Europees Parlement presenteren een herstelplan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Met een duurzaam investeringspakket wordt de samenleving weer opgestart. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Als we na deze crisis doorgaan op dezelfde voet, zijn andere crises onafwendbaar. Daarom kiezen we ervoor te investeren in een veerkrachtige en eerlijke samenleving met een herwaardering van de publieke sector.”

Een renovatiegolf, investeringen in hernieuwbare energie, schoon vervoer, natuurinclusieve landbouw en koolstofarme industrieën moeten de herstart vormen van de nieuwe economie. “Met deze investeringen zorgen we voor groene banen, fijne woningen en een gezonde omgeving. We weten dat we naar een groene economie toe moeten, we hebben de tijd en het geld niet om eerst nog terug te keren naar de oude economie”, zegt Eickhout. 

Naast deze investeringen kiest het plan in voor solidariteit. De kosten van het herstel moeten verdeeld worden op basis van economische kracht, ook tussen de EU-landen. Bovendien moeten er voorwaarden komen voor bedrijven die staatssteun ontvangen. Zo moeten ontslagen worden voorkomen, mogen eigen aandelen niet meer worden opgekocht en gaat er geen belastinggeld naar bedrijven die belasting ontwijken of actief zijn in belastingparadijzen. 

Sociale zekerheid

Met investeringen in de sociale sectoren wordt de samenleving weerbaar gemaakt. Op gebied van zorg is het belangrijk dat  er strategische voorraden worden aangelegd voor medicijnen en medische hulpmiddelen. De productie daarvan moet meer naar Europa gehaald worden. Het is daarnaast van belang om in te zetten op publieke laboratoria, om minder afhankelijk te worden van farmaceuten. Verder zorgen sociale hervormingen voor sterkere sociale zekerheid, zo worden onzekere vormen van werk teruggedrongen en worden nulurencontracten verboden. Investeringen in woningen moeten zorgen voor meer betaalbare woningen en het terugdringen van dakloosheid.

Eickhout: “In dit plan kiezen we voor een veerkrachtige, duurzame en solidaire toekomst. Om de crisis snel en sterk te boven te komen, is het noodzakelijk dat we slim investeren, in plaats van in de bezuinigingsreflex te schieten.”