Tijdens deze crisis verdienen huurders extra bescherming. Als zij door wegvallende inkomsten hun huur niet meer kunnen betalen, moet hiervoor een coulance regeling komen. Ook zou er een regeling moeten komen om huisuitzettingen tijdelijk op te schorten. Dat zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders, die hierover Kamervragen indiende.

Veel huurders zijn bezorgd of zij de komende tijd hun maandelijkse huur kunnen blijven betalen. Sommige mensen hebben ineens hun baan verloren of hebben minder inkomsten dan gebruikelijk. Ook is er een groep mensen met een tijdelijk huurcontract, die nu minder kans heeft om een nieuwe woonruimte te vinden.

Sommige verhuurders en woningcorporaties hebben al laten weten dat zij de komende tijd geen mensen uit hun huis zullen zetten. Zij bieden betalingsregelingen aan, wanneer mensen in de problemen dreigen te komen.

Goede voorbeelden
Smeulders: “Het is fantastisch om te zien dat instanties bereid zijn om in deze crisis mensen die problemen hebben, tegemoet te komen. Wij steunen deze initiatieven van harte en hopen dat goed voorbeeld doet volgen. Bijvoorbeeld door huren te bevriezen of kwijt te schelden.”

Intussen moet de overheid werken aan een tijdelijke regeling die huurders extra bescherming biedt. “Een tijdelijke crisismaatregel hiervoor garandeert deze bescherming, ook voor verhuurders met een minder duidelijk sociaal kloppend hart.”

GroenLinks hoopt dat het kabinet snel hierover in gesprek gaat met partijen die verhuurders vertegenwoordigen.