D66, ChristenUnie en GroenLinks organiseren hoorzitting over afname biodiversiteit

Deze maand is door een Nederlands-Duitse studie aangetoond dat insecten massaal verdwijnen. De studie laat zien dat sinds eind jaren tachtig driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. Dit kwam bovenop eerdere studies die aantoonden dat de biodiversiteit en natuur wordt bedreigd vanwege het stikstofoverschot. Verontrustende onderzoeken en daarom aanleiding voor deze drie partijen om gezamenlijk een voorstel te doen voor een hoorzitting met wetenschappers over de aard en ernst van het biodiversiteitsverlies en de maatregelen die nodig zijn om dit te keren.

GroenLinks woordvoerder Rik Grashoff: ‘Zeer zorgwekkend onderzoek, de teruggang van onze biodiversiteit moet worden gestopt. Insecten staan aan de basis van de voedselketen, afname is desastreus voor onze biodiversiteit. Het nieuwe kabinet moet topprioriteit maken om de biodiversiteit te herstellen.’

D66 woordvoerder Tjeerd de Groot: ‘D66 wil dat iedereen van onze prachtige natuur kan blijven genieten en dat biodiversiteit wordt hersteld. Daarom willen wij met experts in gesprek zodat we een goed beeld krijgen van de stand van zaken. Dan kunnen we op basis van wetenschappelijke feiten samen bepalen wat wij kunnen doen om onze biodiversiteit en natuurgebieden te behouden en te versterken.

ChristenUnie woordvoerder Carla Dik-Faber: ‘De achteruitgang van insecten is zeer zorgelijk vanwege aantasting van ons ecosysteem. Daarmee worden onze voedselproductie en de natuur bedreigd. We moeten het tij keren. Ik wil daarom weten hoe groot het probleem binnen Nederland is. Uit het onderzoek wordt ook niet duidelijk wat de precieze oorzaken zijn. Ik hoop tijdens de hoorzitting meer duidelijkheid te krijgen, zodat we insectensterfte gericht kunnen stoppen.’