D66 en GroenLinks willen politiemissie in Afghanistan

D66 en GroenLinks presenteren vandaag een plan om extra Nederlandse politietrainers naar Afghanistan te sturen. Er is in Afghanistan een groot tekort aan politietrainers. Het zal gaan om maximaal 50 politietrainers plus eigen beveiliging. Focus van de trainingen, die in EU-verband worden georganiseerd, moet liggen op civiele politietaken zoals het bieden van bescherming aan burgers, het aanpakken van criminaliteit en het handhaven van de openbare orde.

Vanaf de start van de Europese politiemissie EUPOL in 2004 kampt deze met grote tekorten. Op dit moment wordt de nieuwe strategie van de Europese politiemissie besproken tussen de EU-lidstaten. De strategie voorziet in vijf regionale trainingscentra waarvoor nog ongeveer vijftig extra politietrainers nodig zijn bovenop het huidige aantal van ca. 280. Deze trainers hebben eigen beveiliging door militairen nodig. De positie van hoofd van de missie is ook vacant.

D66 en GroenLinks willen Afghanistan niet in de steek laten. Pechtold: “Ook na terugtrekking van de Task Force uit Uruzgan moet Nederland actief blijven in Afghanistan. Omdat de veiligheidssituatie in Afghanistan is verslechterd is hulp nú meer nodig dan ooit.” Maar dan wel op een andere manier. Door de overmatige focus op militaire oplossingen is de opbouw van civiele instituties die nodig zijn voor openbare ordehandhaving achtergebleven. Peters: “De grootste problemen waarmee Afghanistan kampt zijn straffeloosheid, criminaliteit, en corruptie. Daar zijn civiele politiemensen voor nodig. Een ten onrechte onderbelicht ambt; maar onmisbaar voor de rechtshandhaving en community policing waar de Afghaanse bevolking een grote behoefte aan heeft.” Burgers dringen aan op meer veiligheid op straat en een einde aan de cultuur van straffeloosheid.

De militaire NAVO missie in Afghanistan is vooral gericht op de terroristenjacht. De NAVO politietrainingen hebben een focus op paramilitaire taken. De Europese politiemissie kan hier een belangrijke aanvulling op zijn. D66 en GroenLinks zullen de regering vanavond tijdens het Afghanistan voortgangsoverleg in de Tweede Kamer verzoeken dit plan uit te werken.