Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie

Dankzij GroenLinks is er meer parlementaire controle op materieeluitgaven van Defensie. Een voorstel van Isabelle Diks met deze strekking is zojuist door de Tweede Kamer aangenomen. Voortaan wordt de Tweede Kamer bij zogenoemde “gemandateerde” uitgaven van meer dan 100 miljoen euro altijd geïnformeerd over de risico’s van het project en mogelijke alternatieven.

Tweede Kamerlid Isabelle Diks: “De komende jaren worden versneld miljarden geïnvesteerd in defensiematerieel. Een goede controle door de Tweede Kamer is daarom noodzakelijk.”

Een gemandateerd project is een materieelproject bij Defensie waarvan de besluitvorming plaatsvindt op ambtelijk niveau. Gewoonlijk hebben die projecten een omvang tussen de 25 en 100 miljoen euro. Mandatering is echter ook mogelijk in het geval van weinig riskante en politiek niet gevoelige investeringsprojecten met een grotere financiële omvang. Voorheen werd de Tweede Kamer in de eerste fase niet nader geïnformeerd over de risico’s en eventuele alternatieven.

GroenLinks vindt het wenselijk dat de Tweede Kamer ook in deze verkennende A-fase controle kan uitoefenen. Zo kost de vervanging van de 127mm-kanonnen op de LC-fregatten bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen, terwijl nog onzeker is of dit wel een rendabele investering zal zijn. Diks: “Het is goed te constateren, dat een meerderheid in de Tweede Kamer het met GroenLinks eens is. Bij de uitgave van dergelijke grote bedragen hoort een verstevigde controle.”