Minister Van Engelshoven moet aan de slag: uiterlijk dit voorjaar moet duidelijk zijn welke gevolgen het wegvallen van budget bij het Fonds Podiumkunsten heeft. Vandaag heeft de Tweede Kamer een voorstel van Corinne Ellemeet daartoe aangenomen. De zorgen over de gevolgen voor onder andere jonge talenten en vernieuwende disciplines binnen de podiumkunsten door het wegvallen van 8,6 miljoen euro zijn groot in de cultuursector.
De podiumkunsten hebben onder voormalig staatssecretaris Zijlstra van Cultuur enorme klappen gekregen. Hij schrapte bijna een kwart van het totaalbudget aan cultuursubsidies. Na jaren gaat het weer goed met de podiumkunsten en worden er geweldige producties gemaakt. We kunnen nu niet zomaar weer budget weg gaan halen. Voordat er verdere stappen genomen worden, moeten de gevolgen duidelijk zijn. Wat GroenLinks betreft is het helder: de 8,6 miljoen die bij het Fonds Podiumkunsten wordt weggehaald zal alsnog aangevuld moeten worden. Anders bestaat het risico dat we de podiumkunsten opnieuw in de problemen brengen. Het geld is nodig om ervoor te zorgen dat gezelschappen en makers met een heel eigen verhaal of geluid door kunnen groeien. Ellemeet: "Onze culturele sector is van onschatbare waarde voor een samenleving. Het verbindt, scherpt de geest en zet aan tot dialoog. De podiumkunsten hebben de afgelopen jaren veel te verduren gekregen. We mogen de makers en gezelschappen niet opnieuw in de steek laten."