De hoofdpunten van het Lenteakkoord

Het Lenteakkoord is een belangrijke eerste stap naar een groene en sociale weg uit de crisis. Door toedoen van GroenLinks zijn de vijftien meest pijnlijke bezuinigingen van het kabinet-Rutte teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op het pgb, passend onderwijs en natuur. Lage inkomens worden gecompenseerd, waardoor de pijn van de crisis eerlijk wordt verdeeld. Groene en sociale maatregelen worden doorgevoerd. Vervuilers gaan betalen en vergroeners gaan verdienen.
De 15 pijnlijkste bezuinigingen die zijn teruggedraaid of verzacht
De 10 groene maatregelen van het Lenteakkoord
Eerlijk delen