De maat is vol: GroenLinks wil Rekenkamer inschakelen om feiten over dividendbelasting boven tafel te krijgen

Voor GroenLinks is de maat vol: de partij vraagt de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar het afschaffen van de dividendbelasting. GroenLinks schakelt het instituut in, omdat het kabinet maar geen antwoord wil geven op de vraag wie er profiteert van de afschaffing van de dividendbelasting.

Vandaag bleek dat de enige wetenschappelijke onderbouwing om de dividendbelasting af te schaffen, gebaseerd is op onderzoek dat in het geheim betaald is door Shell. Dit werd eerst door Shell ontkend, maar dankzij goed journalistiek werk van Follow the Money weten we dat Shell in feite betaald heeft voor het witwassen van wetenschap.

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels heeft het kabinet al meermaals gevraagd wie er nu precies profiteert van de afschaffing van de 1,4 miljard dividendbelasting.Op zijn verzoek tot informatie ontbreekt ieder antwoord. “Onacceptabel” vindt Snels. De Tweede Kamer moet geïnformeerd worden over een maatregel die ons jaarlijks 1,4 miljard kost. Aangezien het kabinet weigert openheid van zaken te geven, verzoekt GroenLinks nu de Algemene Rekenkamer om onafhankelijk onderzoek te doen bij het Ministerie van Financiën.

Snels: “De afschaffing van de dividendbelasting is niet gebaseerd op serieus wetenschappelijk onderzoek, maar op een verlanglijstje van Shell. Het kabinet vond het blijkbaar niet nodig om kritisch te kijken naar de financiële gevolgen van deze maatregel, maar wij vinden dat wel.De Tweede Kamer heeft recht op onafhankelijke informatie over het besluit, daarom willen we de Algemene Rekenkamer inschakelen om alle informatie boven tafel te krijgen."