Frits Lintmeijer in debat met minister Lodewijk Asscher

De participatieverklaring, wat onderteken je nu eigenlijk?

'Wilt u, als nieuwkomer, tekenen bij het kruisje onderaan om 'onze' opvattingen te onderschrijven? Onze kernwaarden zijn vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. U kunt  weigeren uw handtekening te zetten. Maar dan krijgt u wel een boete van 340 euro, die de Nederlandse staat u overigens herhaaldelijk kan opleggen. De regels zijn niet voor iedereen gelijk. Als u bijvoorbeeld uit Turkije komt, hoeft u niet te tekenen, Syriërs wel. Welkom.'

GroenLinks-senator Frits Lintmeijer erkent dat het bovenstaande een ietwat cynische samenvatting is van het wetsvoorstel dat nieuwkomers verplicht stelt een participatieverklaring als onderdeel van hun inburgering te ondertekenen.  ,,Niet je intentie, je motivatie of je afstand tot de Nederlandse samenleving bepaalt of je moet tekenen, maar waar je vandaan komt", benadrukt Frits. "Meedoen is voor alle nieuwkomers essentieel. Taalles vanaf dag één en kennis opdoen in de samenleving is van groot belang, maar daar draagt deze verklaring allesbehalve aan bij. Verplicht ondertekenen van een papier op straffe van een boete is niet de oplossing om de haperende inburgering vlot te trekken, want wat onderteken je nu eigenlijk?"

Volgens Lintmeijer zou het kabinet er beter aan doen nu al goed te evalueren wat er aan de inburgering schort en dan gerichte maatregelen te nemen. De evaluatie van de huidige inburgeringswet staat echter pas volgend jaar op de rol.

Volgens Lintmeijer zijn waarden en normen nooit onherroepelijk en eenduidig, maar evolueren met de tijd. "De invulling van belangrijke waarden als vrijheid en gelijkheid moeten we met elkaar over spreken. Het homohuwelijk was enkele decennia niet voor te stellen. En  tot op de dag van vandaag is er veel ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. Daar het debat over voeren -ook met nieuwkomers- is belangrijker dan verplicht een A-viertje op straffe van een boete ondertekenen."