De tien groene maatregelen van het Lenteakkoord

Het Lenteakkoord is een belangrijke eerste stap naar een groene en sociale weg uit de crisis. Door toedoen van GroenLinks zijn de vijftien meest pijnlijke bezuinigingen van het kabinet-Rutte teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op het pgb, passend onderwijs en natuur. Lage inkomens worden gecompenseerd, waardoor de pijn van de crisis eerlijk wordt verdeeld. Groene en sociale maatregelen worden doorgevoerd. Vervuilers gaan betalen en vergroeners gaan verdienen.

De tien groene maatregelen van het Lenteakkoord

1. Er komt een kolenbelasting en rode diesel wordt afgeschaft.

2. Natuurgebieden worden beter beschermd en we gaan weer investeren in natuurgebieden.

3. Groen beleggen wordt weer fiscaal aantrekkelijk.

4. Er komt -deze zomer al- een premie op zonnepanelen en samen stroom opwekken wordt gestimuleerd.

5. Innovatie en investeringen van groene bedrijven worden ondersteund.

6. Er komt een subsidie op woningisolatie, zodat de energierekening lager uitvalt en de werkgelegenheid in de bouw toeneemt.

7. Extra geld voor openbaar vervoer, ten koste van asfalt.

8. De wegenbelasting (Eurovignet) voor vrachtauto’s blijft bestaan.

9. Leaseauto’s worden aangepakt, net als de belastingvrijstelling voor woon-werkverkeer.

10. Hogere energiebelasting op aardgas, voor burgers én bedrijven.

Lees ook: