De toespraak van Jolande Sap op het 30ste GroenLinks-congres

Lees toespraak van fractievoorzitter Jolande Sap op het op het 30ste GroenLinks-congres, 11 februari 2012 in Utrecht.

Goeiemiddag congres,

Het was een lastig jaar, ja ik weet het.Ik weet dat jullie je zorgen maken.Over de koers, over de fractie, over mij soms.En ik weet ook waarom jullie je zorgen maken.Het is uit liefde voor onze club, omdat jullie hart hebben voor GroenLinks.

Laat ik er geen doekjes om winden.Voor mij was het ook een lastig jaar.Ik heb vol overtuiging en energie de leiding genomen.Iets té energiek, vinden sommigen, zoals bij Kunduz.Ik snap dat  ‘Learning on the job’  noemen ze dat.Eén geruststelling kan ik jullie in ieder geval geven: elektrotechniek laat ik voortaan aan vaklui over.

Wij hebben als fractie ook lopen tobben net als jullie.Uit verantwoordelijkheidsgevoel, omdat we hart hebben voor GroenLinks.Maar genoeg getobd, het is mooi geweest!Vanaf nu gaat de lijn omhoog!Er moeten bergen werk worden verzet, plannen gesmeed.Want er is een enorme behoefte aan progressieve politiek met hart voor de natuur ruimte voor de volgende generatie waar ook ter wereld.Dat is onze politiekMaar voordat ik daar meer over ga vertellen, wil ik eerst iemand bedanken.

Henk, niemand is zolang voorzitter geweest van GroenLinks als jij.Zes jaar heb jij je ingezet voor onze partij en wat heb je veel voor ons gedaan.Onder jouw voorzitterschap is de partij een professionele organisatie geworden, hebben we een paar duizend nieuwe leden gekregen en leveren we 70 bestuurders in gemeenten en provincies.Jij hebt die typische combinatie van redelijkheid en bevlogenheid die zo kenmerkend is voor GroenLinks.Ik zal nooit vergeten hoe jij afgelopen najaar in een paar dagen tijd een fantastische bijeenkomst organiseerde voor Mauro en zijn ouders.Jij haalde alles van stal van bekende sprekers tot muzikanten.Want jij wist dit kan niet, het is onmenselijk en heel Nederland moet het weten.Lieve Henk, ik ben aan jou gehecht geraakt ik zal je missen! Heel hartelijk bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor de partij.

Elk afscheid is ook een nieuw begin.Met Heleen hebben we een enthousiaste en getalenteerde nieuwe partijvoorzitter in huis en met Matthijs een nieuw bestuurslid publiciteit en campagnes.Heleen en Matthijs, ik wil jullie van harte feliciteren met je benoeming!Ik zie uit naar onze samenwerking, want er is een hoop te doen.Veel Nederlanders snakken naar een groen en sociaal alternatief voor het kortzichtige bezuinigingsbeleid van dit kabinet.

Kortzichtig kabinetsbeleid

Ga maar na.Ruim een kwart miljoen chronisch zieken en arbeidsgehandicapten krijgen van dit kabinet te horen dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven.Mensen willen niks liever!Maar hoe kun je zelf regie nemen als je diep in de problemen zit, omdat je baan of je persoonsgebonden budget wordt wegbezuinigd?Ook kunstenaars en organisaties die zich inzetten voor onze natuur moeten voortaan hun eigen broek ophouden.Rutte en consorten snijden ongelooflijk hard in hun budget!Maar hoe kunnen onze kinderen leren genieten van lezen als bibliotheken worden wegbezuinigd of van een wandeling als er straks geen mooie bossen meer zijn.Het enige waar dit kabinet wél geld voor heeft, is nog meer asfalt. Rutte en consorten vinden Nederland groot genoeg om er met 130 kilometer per uur doorheen te scheuren.Maar, als we Mauro een nieuw thuis willen bieden, dan is Nederland opeens te klein.

GroenLinksers.Dit soort beleid is kortzichtig, het is onbarmhartig, het is niet onze politiek!Deze kortzichtige bezuinigingspolitiek is lichtjaren verwijderd van de progressieve toekomstpolitiek die Nederland zo hard nodig heeft.Er is moed voor nodig om de grote uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken.Moed om tegen de stroom in te gaan.Moed om niet mee te deinen op de golven van opiniepeilers, maar om zelf het eindpunt te bepalen.

Nieuwe zekerheden

Met de hete adem van de PVV in de nek, ontkennen CDA en VVD de noodzaak van structurele hervormingen.Terwijl wij weten dat je daarmee mensen voor de gek houdt.We weten wat er moet gebeuren.We weten wat er moet gebeuren om Nederland ook voor toekomstige generaties een welvarend en sociaal land te laten zijn.De hervormingen die nodig zijn, knagen aan de zekerheden die we met zijn allen verworven denken te hebben.Helaas zijn dat maar al te vaak schijnzekerheden.Schijnzekerheden die wij onze kinderen niet meer kunnen bieden.Als wij doorgaan op het pad van dit kabinet, dan is er voor onze kinderen straks geen betaalbare woning, geen goed pensioen en geen goed onderwijs.

Alleen progressieve politiek biedt ons en onze kinderen zekerheden in veranderende tijden.Want wat heb je aan het ontslagrecht, als je zoveelste tijdelijke baan afloopt?Wat heb je aan de WW, als je ontslag moet nemen omdat de kinderopvang te duur is?

Juist ook in crisistijd is het van groot belang om de arbeidsmarkt te moderniseren.Want scholing, kinderopvang en begeleiding van baan naar baan zijn de beste garantie tegen werkloosheid.

Ook de vergrijzing knaagt aan onze zekerheden.De modernisering van pensioenen is in volle gang en doet de polder in zijn voegen kraken, terwijl je bijna niemand meer hoort over de noodzakelijke modernisering van de zorg.Maar we weten dat de zorg onbetaalbaar wordt als we niet ingrijpen.En we weten ook dat de huidige zorg veel beter moet.

Ik vind het een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat GroenLinks ook in deze discussie vooroploopt.Met vernieuwende voorstellen, die breken met de dure, bureaucratische instellingszorg, en die mensen stimuleren om zelf de regie te nemen over hun zorg. Ja, soms zal dat pijn doen.En ja, daar is moed voor nodig.Maar het is wel nodig als we willen dat onze kinderen later van goede zorg verzekerd zijn.

Europa

De moed om een grote stap voorwaarts te zetten ontbreekt niet alleen in Nederland maar ook in Europa.De noordelijke landen van de eurozone, Duitsland voorop, zijn geobsedeerd door begrotingsdiscipline, en dwingen de zuidelijke lidstaten tot draconische bezuinigingsprogramma’s.De minimumlonen in Griekenland worden met 15 procent verlaagd.Ambtenaren worden zelfs met 20 tot 30 procent gekort en met duizenden tegelijk de laan uitgestuurd.Daar zouden Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, en ook Mark Rutte, in eigen land nooit mee durven aankomen, en terecht!Intussen groeit in Zuid-Europa een jonge generatie op, die geen enkel perspectief heeft op werk en op een zelfstandig leven.Bijna de helft van alle jongeren in Spanje en Griekenland is werkloos! Bijna de helft!Dat is een ongelooflijke vernietiging van jong talent in Europa, terwijl we hun creatieve kracht juist zo hard nodig hebben in ons vergrijzende continent.Kortzichtig bezuinigen lost niets op en maakt de crisis alleen maar erger.Wat Europa nodig heeft is een progressieve toekomstpolitiek want Europa snakt naar banen, hervormingen en duurzame groei.

Samen met de Groenen in andere lidstaten, knokken wij voor een Europese aanpak van de banken zodat Europa zich eindelijk losmaakt uit de gijzeling van de financiële markten.Samen knokken wij voor een Europese belasting op financiële transacties zodat de kosten van de crisis niet langer eenzijdig worden afgewenteld op de bevolking.Samen knokken wij voor een green deal omdat groene banen juist nu juist in Europa hard nodig zijn.Want wij willen voor onze kinderen geen Europa van straf en boetedoening, maar een Europa van hoop en perspectief.

Groene doorbraakEr is geen toekomst denkbaar zonder groene politiek.De realiteit van Durban en van het torentje is niet erg hoopgevend.Maar, er is een lichtpuntje.Een lichtpuntje waarvoor wij hard hebben gestreden: de tweede kerncentrale bij Borssele is voorlopig van de baan.En wij gaan door totdat er van uitstel afstel komt!Steeds meer mensen worden gedreven door een groen hart, dat dit kabinet zo node mist.Zelfs het CDA lijkt tot inkeer te komen.Maar wat zijn die mooie woorden van het CDA waard, als hun staatssecretaris in sneltreinvaart doorgaat met het verkwanselen van onze natuur!

Intussen schieten groene ondernemingen als paddenstoelen uit de grond niet dankzij, maar ondanks het kabinetsbeleid.Het afgelopen jaar ben ik met velen van jullie op groene tour door de provincie geweest, en het komende jaar gaan we door, te beginnen met Gelderland in maart.We vroegen tientallen groene ondernemers wat zij precies van de overheid verwachten.Deze groene ondernemers verwachten niet dat de overheid hen bevoorrecht.Ze verwachten niet dat de overheid uitzonderingen voor hen maakt.Maar ze lopen zó vaak aan tegen overbodige en belemmerende regels.Júist omdat ze met nieuwe dingen bezig zijn die de wetgever nooit had voorzien.Het is niet alleen frustrerend voor deze ondernemers, maar ook slecht voor Nederland slecht voor onze toekomst als deze groene ondernemers onnodig worden tegengehouden.

Daarom is het tijd voor een groene Kafka-brigade.Een brigade die overbodige regels waar groene ondernemers tegenaan lopen, opspoort en uit te weg ruimt.Laat om te beginnen al die ambtenaren die zich bezighielden met een nieuwe kerncentrale, aan de slag gaan met het wegnemen van alle belemmeringen voor windmolens op zee.

En er is meer. Groene initiatieven zijn prachtig. Maar we moeten ook systeemfouten durven aanpakken.Omdat markten falen, moet de overheid de prijs van milieuvervuiling via belastingen doorberekenen ook aan de grote jongens.

Elk jaar geven we bijna 6 miljard uit aan vrijstelling voor belastingen voor grote vervuilers en grootverbruikers van vieze energie.Zet eindelijk eens een streep door die 6 miljard.Dan kun je de lasten op arbeid fors verlagen.Dan creëer je eerlijke kansen voor groene pioniers.En dan bestrijd je de crisis met nieuwe, groene banen!

Het komende jaar

Hoe Europa en de Nederlandse politiek zich het komende jaar ontwikkelen, is onvoorspelbaar.Maar éen ding is zeker.Wij blijven met slimme, creatieve en haalbare alternatieven komen.

Zoals onze strijd tegen het natuurakkoord, dat wij van tafel willen krijgen door onze initiatiefwet mooie natuur.Maar liefst 4 van de 12 provincies stemden tegen het natuurakkoord.Daar hebben jullie hard voor gewerkt!

Of onze succesvolle actie voor een kinderpardon.Daarmee zetten we het kabinet stevig onder druk.Maar liefst 26 gemeentes hebben een motie voor een kinderpardon aangenomen, soms ook met steun van de lokale fracties van VVD en CDA.Dat is een geweldig resultaat, en dat geweldige resultaat komt door jullie inzet!

Het komende jaar wordt een spannend jaar, voor het gedoogkabinet, Nederland en Europa.Ik hoop dat het een jaar van doorbraak wordt.En ik wil daar samen met jullie keihard voor knokken.Want deze stagnatie kunnen we ons niet meer permitteren.

Samen maken we een einde aan het tijdperk van gemopper achter de dijken!Samen smeden we een coalitie van vernieuwers die vooruit willen!En samen gaan we werken aan een groene, sociale en hoopvolle toekomst!

Dankjulliewel!