De vijftien pijnlijkste bezuinigingen van Rutte die zijn teruggedraaid of verzacht

Het Lenteakkoord is een belangrijke eerste stap naar een groene en sociale weg uit de crisis. Door toedoen van GroenLinks zijn de vijftien meest pijnlijke bezuinigingen van het kabinet-Rutte teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op het pgb, passend onderwijs en natuur. Lage inkomens worden gecompenseerd, waardoor de pijn van de crisis eerlijk wordt verdeeld. Groene en sociale maatregelen worden doorgevoerd. Vervuilers gaan betalen en vergroeners gaan verdienen.

* Natuur: er wordt 200 miljoen euro voor natuur vrijgemaakt. Ook kunnen we weer aan de slag voor meer mooie natuurgebieden en planten en dieren goed te beschermen.

* Persoonsgebonden Budget (PGB): mensen met een beperking of chronisch ziekte blijven baas over hun eigen zorg.* Passend onderwijs: kinderen met ADHD of autisme houden op school de begeleiding die ze nodig hebben.* Openbaar vervoer: de bezuiniging van 100 miljoen wordt teruggedraaid.* Griffierechten: de voorgenomen verhoging wordt helemaal geschrapt. Zodat burgers en kleine bedrijven zonder drempels hun recht kunnen blijven halen.* BTW kunsten: de BTW op podiumkunsten en kunstvoorwerpen komen weer in het oorspronkelijke lage tarief, waardoor theaters en (pop)podia weer lucht krijgen.* Geestelijke Gezondheidszorg: De verhoging van de eigen bijdrage in de GGZ wordt verzacht. Hierdoor blijft deze vorm van zorg toegankelijk.* Huishoudinkomenstoets: thuiswonende, werkende jongeren hoeven niet meer bang te zijn dat de uitkering van hun ouders wordt verlaagd. Dat vergroot hun kansen zich te ontworstelen aan armoede.* Ontwikkelingssamenwerking: de geplande bezuinigingen (Catshuis) op ontwikkelingssamenwerking worden teruggedraaid. Het budget blijft 0,7% van het nationaal inkomen.* De Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) waarmee de Bijstand, de Sociale Werkvoorziening (WSW) en de wet voor arbeidsgehandicapten (Wajong) zouden worden samengevoegd en afgeknepen is van tafel.* De IQ-maatregel waardoor mensen met een verstandelijke handicap minder ondersteuning zouden krijgen is van tafel.* De geplande bezuiniging door de overheveling van begeleiding naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt per 2013 teruggedraaid.* Preventieve/palliatieve zorg: De bezuiniging op palliatieve zorg wordt teruggedraaid.* De zogenaamde prestatiebeloning in het onderwijs gaat niet door. Wel gaat er ruim 100 miljoen extra naar het onderwijs. Voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs (30 mln.) en een extra bedrag van 75 mln. om in overleg met de sector in te zetten voor versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.* De basisbeurs blijft in de masterfase behouden en de ging van de aflossingtermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar nu niet door te voeren, maar daarover te besluiten na de komende verkiezingen.

Lees ook: