De WOB gaat op de schop. GroenLinks komt met het initiatiefwetsvoorstel de 'vrijheid op informatie-wet’, om de openbaarheid van bestuur te verruimen. De huidige WOB kent veel mankementen welke minister Donner niet wil repareren. De minister wil de huidige WOB zelfs beperken. Tweede Kamerlid Peters: “Donner roeit tegen de tijdsgeest in en vindt burger en pers maar lastige pottenkijkers. Maar juist in het digitale tijdperk gooit een bestuur dat zijn burgers vertrouwt de luiken open, niet dicht.”

Nederland kent één van de langste termijnen ter wereld voor behandeling van burgerverzoeken om informatie. Gemeenten vragen er bovendien vaak geld voor.

Veel informatie is ook uitgesloten van openbaarheid, zoals onwelgevallige rapporten van deskundigen of prestaties van private partijen die publieke taken uitvoeren.

Peters: “Treinvervoer, bijzonder onderwijs, energieleveranties of thuiszorg zijn publieke taken die met publiek geld betaald worden en ook dan moeten burgers en media kunnen controleren hoe ons geld wordt besteed. Veel onvoorzichtig bestuurlijk handelen, blijft ook oncontroleerbaar doordat contra-expertise uit de openbaarheid wordt gehouden, zoals bij de mislukte inrichting van de databank vingerafdrukken, de Catshuisbrand /de HSL aanbesteding of de oorlog in Irak.”

In het initiatiefwetsvoorstel de 'vrijheid op informatie-wet’, worden de volgende punten geregeld:

  • Toegang tot overheidsinformatie wordt een recht in plaats van gunst
  • Er komt er een Informatiecommissaris naar Brits voorbeeld
  • In principe worden alle met publiek geld gefinancierde publieke diensten transparant
  • Uitzonderingen worden verscherpt
  • Informatie komt sneller, gratis en systematisch beschikbaar, vindbaar met een register

Peters: "Het Nederlands bestuur kan en moet snel meer openbaar. In veel andere democratieën als Amerika of Zweden is dat de gewoonste zaak van de wereld.”