Onderwijs
GroenLinks verzet zich tegen rendementsdenken in het onderwijs

Dekker, neem advies van de commissie Onderwijs 2032 serieus

GroenLinks ondersteunt de conclusies van de commissie Onderwijs2032. Zij adviseert een beperkt kerncurriculum, aandacht voor persoonlijke vorming, burgerschap en meer keuzevrijheid voor scholen. De commissie geeft daarnaast aan dat toetsing nog teveel de inhoud van het onderwijs domineert, met als gevolg ‘teaching-to-the-test’. GroenLinks vraagt deze oproep serieus te nemen en ook bij de verdere uitwerking te kijken naar de toetsdruk in het onderwijs.

Rik Grashoff: “De staatssecretaris doet op dit moment aan cherry-picking. Hij onderschrijft het advies, maar negeert de signalen over de toetsdruk en wil ook niet tornen aan de centrale eindtoetsing. Dat staat haaks op het advies dat pleit voor meer vrijheid voor scholen bij de invulling van het curriculum. Het platform stelt ons inziens terecht dat niet alles meetbaar is, maar dat er ook zaken ‘merkbaar’ zijn. Wat mij betreft kun je niet willekeurig shoppen in het advies. Of je onderschrijft het advies, of niet.”