Dibi: rapport van de Commissie Onderwijstijd getuigt van zesjescultuur

GroenLinks is kritisch over het rapport van de Commissie Onderwijstijd onder leiding van Clemens Cornielje. De analyse is oppervlakkig en veel aanbevelingen algemeen. Dibi: "Ik heb veel respect voor Clemens Cornielje, maar dit rapport valt me tegen. Met de aanbevelingen van de commissie behoren de ophokuren niet tot de verleden tijd." Dibi ondersteunt dan ook de oproep van het Laks dat er wettelijke regels moeten komen die de inspraak van leerlingen en ouders op dit gebied vastleggen.

Inkorten vakantieDe vakantie van docenten is voor GroenLinks geen taboe. Maar het voorstel om er een week van af te snoepen kan niet op onze steun rekenen. Daarvoor is de onderbouwing van de noodzaak te zwak. Natuurlijk moet de werkdruk omlaag. Maar daarvoor is het vooral belangrijk dat we zorgen voor reƫle werkweken van docenten. Zij moeten voldoende tijd krijgen om les voor te bereiden, na te kijken, mentor te zijn, spijbelaars na te bellen etcetera etcetera.Braafste jongetje van de klasDe commissie Cornielje meldt zinnige dingen over het belang van een wettelijke norm, de noodzaak om horizontaal te verantwoorden en de werkdruk van docenten. Maar dieper heeft men niet durven kijken. Zo weten we nog steeds niet of de bekostiging voldoende is om vormen van het nieuwe leren links te laten liggen en gewoon klassikaal les te kunnen geven. Dat stelt teleur, maar helemaal verrassend is het niet. Dibi: "De commissie toont zich het braafste jongetje van de klas. Alle aanbevelingen ondersteunen het kabinetsbeleid. Niet verwonderlijk, want strenge juf Van Bijsterveldt had de commissie beperkt huiswerk meegegeven. Het was vooral niet de bedoeling om te excelleren."Geen antwoord op vragenDe acties rond de urennorm vorig jaar brachten een structureel probleem aan het licht. Op veel scholen, zeker daar waar meer 'traditioneel' les wordt gegeven kon men niet voldoen aan de urennorm. Zoals de werkgroep 'Vergeten feiten' aantoonde is bij de overgang naar de tweede fase bezuinigt op het onderwijs. Keer op keer heeft GroenLinks dit onderzoek onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris. En keer op keer werd verwezen naar het onderzoek van de Commissie Onderwijstijd. En wat blijkt nu? Deze commissie gaat niet in op dit onderliggend probleem. De redenering van de Commissie blijft: er zijn scholen die het lukt om 1000 uren les te geven en daarom moet het alle scholen lukken.Tofik Dibi