Dierrechten noodzakelijk om grenzen te stellen aan groei van de veestapel

De sector moet uitgedaagd worden tot werkelijke innovatie door middel van vergaande regelgeving. Dit moet leiden tot een veel duurzamere omgang met dieren, milieu en natuur in Nederland, want de leefbaarheid staat enorm onder druk, de volksgezondheid is in het geding en de schade aan natuur en milieu is groot. Invoering van de mestverwerkingsplicht levert milieutechnisch gezien weinig op.