Digitalisering van de rechtspraak: haastige spoed is zelden goed

GroenLinks is ongerust over de zorgvuldigheid van de implementatie van de digitalisering van de rechtspraak. De kwaliteit van rechtspraak en de toegang tot het recht mogen niet in gevaar komen en de overheid moet meer regie hebben over digitaliseringsprocessen. Privacy en veiligheid van digitale dossiers vragen om goede afspraken en naleving daarvan.

Commissie Elias schatte twee jaar geleden in dat de overheid zo'n 1 tot 5 miljard euro verspilt bij ICT projecten. GroenLinks vindt dat de overheid meer verantwoordelijkheid en grip moet hebben op dergelijke projecten, door meer expertise in eigen huis te hebben en de verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven te beëindigen.

Fasering
De overgang naar een digitale overheid moet in principe altijd verantwoord en kostenefficiënt zijn. Voor digitalisering van de rechtspraak geldt dat zeker, omdat de toegang tot het recht in het geding is. Tineke Strik pleit ervoor dat het proces wordt opgeknipt in verschillende fases en dat de verschillende belanghebbenden met elkaar eens moeten zijn dat de volgende fase kan ingaan.

Bezuiniging of verbeterslag?
Rechters hebben de afgelopen jaren gewaarschuwd voor de grote werkdruk die ze ervaren. Digitalisering zou deze werkdruk op langere termijn wellicht kunnen verlagen, maar zover is het nog niet. Het project vraagt juist eerst om investering, die zich op termijn wellicht uitbetaald. GroenLinks begrijpt daarom niet waarom de minister geen extra geld reserveert voor KEI en vindt het te voorbarig dat de minister al vanaf 2018 besparingen inboekt. GroenLinks pleit voor projectfinanciering, waarvan de besteding goed afzonderlijk gemonitord kan worden.

Privacy en veiligheid
De veiligheid en privacy van digitale dossiers moet geborgd zijn door strenge afspraken over de inzage en het gebruik van persoonsgegevens binnen de rechtbank. Dat betekent ook dat het toezicht op de naleving daarvan stevig moet zijn geregeld.

GroenLinks is voorstander van digitalisering van de rechtspraak en gaat ervan uit dat dit op termijn meer gemak en toegankelijkheid kan opleveren. Maar dit moet vooral stapje voor stapje en onder de juiste voorwaarden gaan. Haastige spoed is zelden goed.

Stemming over de wetsvoorstellen Kwaliteit en Innovatie (KEI) 34.059, 34.138, 34.212 en 34.237 is voorzien op dinsdag 12 juli 2016.