Dijksma moet meer doen om weidevogels te beschermen

Staatssecretaris Dijksma moet meer doen om de weidevogels in Nederland te beschermen. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff. Uit een vandaag gepubliceerd rapport blijkt dat het niet goed gaat met de weidevogels in ons land.

Grashoff: "Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in de bescherming van - met name - water- en weidevogels. Er zijn niet zo veel landen in Europa met waterrijke gebieden, zoals het veenweidegebied. Wij zijn nu eenmaal het land van oneindig laagland met vluchten regenwulpen. Dat dreigt langzaamaan te verdwijnen. Nederland moet veel actiever vogelsoorten gaan beschermen, vooral in agrarisch weidegebied. We lopen achteraan en dreigen onze afspraken met Europa niet te halen. Ik heb al eerder deze week naar aanleiding van het recente EU-rapport "State of Nature" gepleit voor een actiever beschermingsbeleid voor weidevogels, zoals bijvoorbeeld de Grutto. Nu valt het rapport van Birdlife op de mat, met opnieuw verontrustende feiten en cijfers over de achteruitgang van de vogelstand in Nederland. Ik wil van de staatssecretaris een reactie op dit rapport en ik wil van haar horen op welke manier zij onze weidevogels beter gaat beschermen."