Ondergronds gasopslagveld van de NAM

Direct maatregelen nodig tegen lek giftig afvalwater

GroenLinks wil dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per direct stopt met het injecteren van giftig afvalwater in een lekkende injectieput in Twente. Volgens Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren en Statenlid Robert Jansen is de huidige situatie onverantwoord. Zij eisen dat het injecteren van het giftige afvalwater in de lekkende put per direct gestopt wordt.

 

Dagelijks pompt de NAM onder grote druk miljoenen liters chemisch afvalwater onder de grond in drie leeggeproduceerde gasvelden in Twente. Dat zwaar verontreinigde afvalwater is afkomstig van de oliewinning in Drenthe. RTV Oost meldde vandaag dat er sinds 2011 7 lekkages zijn gemeld door de NAM aan het Staatstoezicht op de Mijnen. Op dit moment is er 1 put waarvan bekend is dat daar op dit moment giftig water weglekt, maar desondanks is de NAM niet gestopt met het injecteren van water op die plek.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het is onverantwoord om gewoon door te gaan met het injecteren van giftig afvalwater onder de grond als je weet dat dit zwaar verontreinigde water weglekt. Ik wil van minister Kamp weten hoe het mogelijk is dat de NAM zo roekeloos met ons milieu omspringt. Zij hebben heel wat uit te leggen.”  

“De olieramp in het Duitse Amtsvenn bewijst dat de overheid en bedrijfsleven veel zorgvuldiger moet omgaan met de ondergrond, dan in het verleden. In Duitsland werd olie opgeslagen in de ondergrond. Daar is grote schade ontstaan aan natuur, landbouw en milieu, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van een lek in de leiding,” aldus Provinciaal Statenlid in Overijssel Robert Jansen.