Donner snel naar Brussel voor oplossingen sociale huurmarkt

Minister Donner blijkt door de eurocommissaris Barnier toch uitgenodigd te zijn om te komen praten over de inkomensgrens van 33.000 euro voor de sociale huurmarkt. Donner gaf eerder aan dat hij niet welkom was in Brussel en dat de hoogte van de inkomensgrens onbespreekbaar zou zijn. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman stelt vandaag schriftelijke vragen over de uitnodiging en wil dat de minister stagnatie op de sociale woningmarkt voorkomt.

Voortman wil weten of minister Donneer ingaat op de uitnodiging van de eurocommissaris en of hij bereid is om iets te doen aan een verhoging van de huidige inkomensgrens. Volgens GroenLinks kan een verhoging van de inkomensgrens van 33.000 euro wachtlijsten en stagnatie op de sociale huurmarkt voorkomen.

De opgelegde inkomensgrens zorgt nu al voor grote problemen op de sociale huurmarkt. Veel huishoudens met een inkomen net boven de 33.000 euro verdienen te weinig om een eigen woning te kunnen kopen en te onderhouden. In totaal gaat het om 600.000 mensen die geen woning kunnen vinden of niet kunnen verhuizen naar een ruimere woning.

Niet verschuilen achter Europa

Volgens Voortman moet minister Donner zich niet langer verschuilen achter Europa om de problemen op de sociale huurmarkt op te lossen. Tijdens het Kamerdebat begin oktober over de sociale huurmarkt met de minister gaf Voorman hem een retourtje Brussel. “De deur stond al maanden open bij de eurocommissaris, maar blijkbaar heeft minister Donner een daadwerkelijke uitnodiging nodig om in beweging te komen. Het treinkaartje dat ik hem twee weken geleden heb gegeven is één maand geldig. Ik verwacht dan ook dat hij de Barnier binnen een maand de hand heeft geschud”, aldus Voortman.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister Binnenlandse Zaken over de uitnodiging vanuit Europa om te komen praten over de inkomensgrens sociale verhuur.

  1. Bent u bekend met het bericht dat de Europese Commissaris Barnier u heeft uitgenodigd in Brussel om te komen praten over de inkomensgrens van de sociale verhuur?
  2. Bent u voornemens om op deze uitnodiging in te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven wanneer u voornemens bent te gaan en wat daar uw inzet zal zijn?
  3. Deelt u de mening dat de huidige inkomensgrens verhoogd zal moeten worden om lange wachtlijsten en stagnatie op de sociale huurmarkt te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer over GroenLinks en de sociale woningmarkt: