Dring private bijlessen terug

GroenLinks verzet zich tegen de toenemende privatisering van het onderwijs. Op initiatief van GroenLinks en PvdA is er vandaag een rondetafelgesprek met experts om na te denken over hoe de bijlesindustrie in Nederland kan worden teruggedrongen. 

Hoogopgeleide en rijkere ouders kiezen steeds vaker voor private huiswerkklassen en examentraining buiten de school om. Voor GroenLinks is dit schaduwonderwijs een doorn in het oog. Scholen moeten meer tijd en middelen krijgen om kinderen en leerlingen die dat nodig hebben aanvullende begeleiding te geven. GroenLinks trekt daarvoor in haar plannen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 250 miljoen euro uit.

Rik Grashoff: "De portemonnee van je ouders mag niet de kansen bepalen in het onderwijs. En dat is in toenemende mate het geval. Er is een wildgroei aanprivate bijlessen die alleen rijke ouders kunnen betalen. Alle kinderen die aanvullende begeleiding nodig hebben, moeten dat in school kunnen krijgen. GroenLinks wil scholen extra middelen geven om dat vanuit de eigen school aan te kunnen te bieden."

In tien jaar tijd is het aantal onderwijsbedrijfjes verdubbeld en besteden ouders meer dan 185 miljoen euro aan schaduwonderwijs. In 1995 werden die uitgaven nog geraamd op 26 miljoen euro door het Centraal Bureau van de Statistiek.