Duitse inlichtingendienst tapte Nederlandse internetverbindingen af voor NSA

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini maakte donderdag samen met het Oostenrijkse parlementslid Peter Pilz aanvullende gegevens bekend over de omvang van het aftappen van Nederlandse internetverbindingen door de Duitse inlichtingendienst BND. Eerder deze week gaf minister Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij niet over aanwijzingen beschikte dat Nederlandse gegevens op grote schaal zouden worden afgetapt door Duitsland.

De nieuwe gegevens lijken aan te tonen dat talloze lijnen in 2005 zijn gesplitst en doorgegeven aan de BND, die ze vervolgens doorgaf aan de Amerikaanse geheime dienst NSA. Ze wil opheldering van de Europese Commissie, onder andere over het misbruik van de uitzondering voor nationale veiligheid in Europese verdragen. “Als EU-landen elkaar gaan bespioneren in opdracht van de NSA, verliezen ze allemaal. We worden dan allemaal minder veilig en het schaadt onze bedrijven. Europese veiligheid is ook nationale veiligheid. De Europese Commissie moet ingrijpen om duidelijk te maken waar het nationale belang ophoudt en het Europese begint.”

De 73 lijnen staan op een prioriteitenlijst van transitlijnen die vanaf Rotterdam of Amsterdam naar andere landen in Frankfurt zijn onderschept. Ook beschikt GroenLinks over een getekend contract tussen de BND en Deutsche Telekom, dat de laatste tot onderschepping van doorgaand buitenlands transitverkeer verplicht. Ook wordt duidelijk dat de onderschepping niet beperkt is tot de 73 vermelde lijnen, maar dat volledige glasvezelkabels waarop deze zijn ondergebracht zijn opengesteld voor de BND en de NSA.

Schriftelijke vragen

Sargentini stelde de volgende schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

  1. Is de nationale-veiligheidsclausule, zoals deze is opgenomen in Art. 4, lid 2, van de Verdragen, ook van toepassing als een inlichtingendienst van een EU-lidstaat communicatie van een ander EU-lidstaat doorsluist aan een inlichtingendienst van buiten de EU, op basis van selectoren en prioriteiten die zijn opgegeven door de niet-EU partner?
  2. Bent u bereid nader onderzoek te doen op basis van de door Dhr. Pilz geopenbaarde gegevens naar de wijze waarop lidstaten de nationale-veiligheidsclausule misbruiken, bijvoorbeeld voor economische spionage, en de schade die daardoor wordt aangebracht aan het gezamenlijke belang van alle EU-landen samen?
  3. Deelt u mijn mening dat het misbruik van de nationale-veiligheidsclausule ondermijnend werkt voor de nationale veiligheid en de economische ontwikkeling van de EU als geheel en dat er duidelijke definities en spelregels moeten worden opgesteld om dit misbruik aan banden te leggen en bent u bereid een voorstel te doen om tot een dergelijke afbakening van nationale veiligheid te komen?