Duurzaam wonen goedkoper in Nijmegen

Dankzij GroenLinks stimuleert de gemeente Nijmegen het plaatsen van zonnepanelen en -boilers met een aanschafsubsidie. Woningeigenaren krijgen tot 200 euro per geplaatste zonnepaneel of zonneboiler. Het wordt dus goedkoper om duurzaam te wonen. De subsidie is ingesteld om woningeigenaren een extra stimulans te geven voor het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen. Met de lokale subsidieregeling 'Zonnekracht' verdienen eigenaren hun panelen en boilers zo’n drie à vier jaar eerder terug.

Werkgelegenheid

Extra voordeel van het bevorderen van zonne-energie is de werkgelegenheid die het de installatiebranche oplevert. De regeling is verder een extra prikkel voor duurzame bedrijven, zoals producenten in de duurzame sector, om Nijmegen als vestigingsplaats te kiezen.

Sociaal en duurzaam

Eerder stelde de gemeente op initiatief van GroenLinks Nijmegen al een subsidieregeling in voor groendaken en een goedkope Duurzaamheidslening. Woningeigenaren die duurzame maatregelen nemen, krijgen een lening met rente die drie procent lager is dan de gangbare rente.

Het Nijmeegse 'Zonnekracht' sluit aan bij de plannen van GroenLinks in heel het land om duurzaam wonen aantrekkelijk te maken, voor huiseigenaren en huurders. Zo kunnen huurders profiteren van isolatie. Dat scheelt niet alleen in de milieubelasting, maar ook in de portemonnee.