VN - UNIDO

'Een Verenigde Naties-deelname zeg je niet zomaar op'

Voor de tweede keer in drie jaar sprak de Eerste Kamer zich uit over het kabinetsvoorstel om het lidmaatschap op te zeggen van UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). GroenLinks' Eerste Kamerfractie vond destijds dat de argumentatie voor het opzeggen van het verdrag nogal dun was. GroenLinks-senator Frits Lintmeijer meent dat het standpunt van de regering dat UNIDO onvoldoende presteert, nog steeds rammelt.

UNIDO is de VN-organisatie die ontwikkelingslanden helpt met duurzame industriƫle investeringen in onder meer voedselveiligheid en watermanagement. Op die manier draagt het bij aan het behalen van de wereldwijde doelen die de VN heeft gesteld om in 2030 extreme armoede en ongelijkheid de wereld uit te helpen. Het lidmaatschap van een VN-organisatie zeg je volgens GroenLinks niet zo maar op. Volgens Frits had het kabinet na het stranden van het wetsvoorstel drie jaar geleden een aantal dingen kunnen doen: ''Het kabinet kon ofwel zorgen voor een onweerlegbare onderbouwing dat UNIDO onvoldoende presteert ofwel met UNIDO in gesprek kunnen gaan om de organisatie te verbeteren en de prioriteiten in lijn te brengen met de Nederlandse speerpunten''.

Beide zijn niet gebeurd en dat is jammer, meent de GroenLinks senator: "VN-organisaties doen belangrijk werk en moeten ervan op aan kunnen dat de leden mee blijven doen en betalen. ContinuĆÆteit en solidariteit in de internationale samenwerking zijn een groot goed voor mondiale ontwikkeling. Dat zeiden we drie jaar geleden en dat zeggen we nu. Het is onbegrijpelijk dat PvdA minister Ploumen slordig met dit soort commitments omgaat.''

Tekst gaat verder onder de foto.

GroenLinks-senator Frits Lintmeijer

Het kabinet heeft op basis van scorekaarten haar oordeel over UNIDO aangescherpt. UNIDO stelt dat daarbij niet altijd actuele en complete gegevens zijn gebruikt. ''Veel overleg met deze VN-organisatie is er niet geweest. Het Kabinet heeft weinig oog voor de inhoud van de projecten en de samenwerking met Nederlandse bedrijven daarbij. Het Kabinet heeft zich ook niet laten zien in de beleidsorganen van deze VN-organisatie."

Het stoort de senator dat de ene VN-organisatie die een zeven scoort bij de minister wel op Nederlandse steun mag blijven rekenen en de andere niet. Dat is weinig transparant en niet met feiten onderbouwd. In een mooie linkse en progressieve samenwerking met SP, PvdA en D66 heeft de Eerste Kamer afgedwongen dat de minister het voornemen opnieuw aanhoudt. De minister belooft meer transparantie over de scorekaarten en deze worden in 2017 opnieuw ingevuld met dan wel actuele gegevens. Pas dan heeft de Eerste Kamer een goed beeld van hoe UNIDO er daadwerkelijk voorstaat.

Eind 2017 zal voor de derde keer het debat over opzegging van het verdrag op de agenda staan. GroenLinks hoopt dat het kabinet in dit vierde jaar eindelijk de moeite zal nemen om serieus te kijken naar het presteren van UNIDO en dat het dan meer oog heeft voor de inhoud en kwaliteit van het werk.