Eerlijk delen

Het Lenteakkoord is een belangrijke eerste stap naar een groene en sociale weg uit de crisis. Door toedoen van GroenLinks zijn de vijftien meest pijnlijke bezuinigingen van het kabinet-Rutte teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op het pgb, passend onderwijs en natuur. Lage inkomens worden gecompenseerd, waardoor de pijn van de crisis eerlijk wordt verdeeld. Groene en sociale maatregelen worden doorgevoerd. Vervuilers gaan betalen en vergroeners gaan verdienen.

Iedereen voelt de pijn van de crisis, maar voor GroenLinks is het belangrijk dat die pijn eerlijk verdeeld wordt. Dat betekent dat de meest welvarenden een forsere bijdrage moeten leveren en dat de laagste inkomensgroepen moeten worden ontzien. Ondanks de forse bezuinigen in het begrotingsakkoord zijn de koopkrachteffecten relatief beperkt. Zeker in vergelijking met het Catshuisakkoord (zie kopje koopkracht hieronder).

  • De zorgtoeslag wordt verhoogd om lage inkomens geheel te compenseren voor de verhoging van het eigen risico in de zorgverzekering naar 350 euro.
  • 1,5 miljard van de opbrengst van de btw-verhoging wordt ingezet om vooral werkenden met lage inkomens zoveel mogelijk te ontzien door de inkomstenbelasting te verlagen.
  • De arbeidskorting wordt met 1,2 miljard verhoogd voor lage en midden inkomens, waardoor zij een hoger netto-salaris ontvangen.
  • Zorgtoeslag, kindgebonden budget, alleenstaande ouderen korting en ouderenkorting verhoogd.

De hoge inkomens leveren een flinke bijdrage door:

  • Een tijdelijke crisisheffing voor hogere inkomens boven de 150.000 euro. Dit gebeurt via een heffing die de werkgever gaat betalen wanneer zij mensen met hoge inkomens in dienst hebben. Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing van 16% die geldt voor lonen die in 2012 meer dan 150.000 euro bedragen.
  • Bonussen zwaarder belast. De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30 naar 75%. De tabelcorrectiefactor wordt ook niet toegepast op deze grens. Excessieve vertrekbonussen worden daarmee ontmoedigd.

Verder:

  • Wordt de bankenbelasting verdubbeld. Banken moeten dus meer belasting gaan betalen en dat geld komt ten goede aan de schatkist en kan voor andere zaken worden gebruikt.
  • Zal er onderzoek worden gedaan naar de manier waarop de inkomens van medisch specialisten verlaagd kunnen worden.

 

Koopkracht: pijn eerlijk delen

De crisis raakt ons allemaal. Maar dankzij het Lenteakkoord wordt de pijn van de noodzakelijke bezuinigingen wel op een zo eerlijk mogelijke manier verdeeld.

  • In vergelijking met het Catshuis-akkoord winnen alle inkomensgroepen aan koopkracht. Dit geldt in de meest sterke mate voor mensen met een laag inkomen.
  • Ondanks de eerdere bezuinigingen van het kabinet Rutte gaan alleenstaanden met een minimum inkomen er zelfs iets in koopkracht op vooruit, net als de 65-plussers zonder aanvullend pensioen. Ter vergelijking: met het Catshuis-akkoord hadden AOW’ers zonder aanvullend pensioen een koopkrachtverlies tot 3,75 procent moeten incasseren en alleenverdieners met een uitkering zelf een verlies van 5 procent. De rijkere gepensioneerden, met een aanvullend pensioen boven de 10.000 euro per jaar, zullen wel een koopkrachtverlies lijden.

* Pijn eerlijk delen, betekent voor GroenLinks dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Niet dat, zoals afgesproken in het Catshuis, juist degenen met de hoogste inkomens het minst getroffen worden door de bezuinigingen.* Daarom wordt in het Lenteakkoord 1,5 miljard euro vrijgemaakt om werkenden met een laag inkomen zoveel mogelijk te ontzien.* Het eigen risico in de zorg wordt weliswaar verhoogd naar 350 euro, maar mensen met een laag inkomen worden hiervoor gecompenseerd via een hogere zorgtoeslag.

Lees ook: