Eerlijker prijs voor voedsel betekent groenere landbouw

Boeren zijn de grootste troef voor een groenere landbouw. Ze moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun voedsel en daarvoor een sterkere onderhandelingspositie krijgen naar de industrie en supermarktbranche. Zo worden ze minder afhankelijk van vaste subsidies en kunnen ze die subsidies inzetten om groener en diervriendelijker te gaan boeren. Vandaag presenteert GroenLinks haar visie op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Tweede Kamerlid Rik Grashoff en Europarlementarier Bas Eickhout overhandigde voorstellen om de basissubsidie in te zetten voor beter voedsel, diervriendelijker landbouw en natuurbeheer aan Roald Lapperre (ministerie van Landbouw, directeur GLB).

‘De Boer is troef’ is de visie van GroenLinks op de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op 12 oktober presenteert de Europese Commissie wetgevende voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

GroenLinks wil dat boeren minder afhankelijk worden van subsidies. Dan moeten boeren een hogere prijs kunnen vragen voor hun voedsel. Nu krijgen boeren soms maar 1/10e van de prijs die in de winkel gevraagd wordt. Daarvoor moet hun onderhandelingspositie versterkt worden.

GroenLinks wil ook dat er kwaliteitseisen gesteld kunnen worden aan de import van landbouwproducten en er regelgeving komt om overproductie tegen te gaan.

"De huidige Europese subsidies moeten worden gericht op verduurzaming van de landbouw. Geen platte inkomenssteun, maar steun aan innovaties, zoals vrije uitloopstallen met een sterk verbeterd dierenwelzijn , energiewinning uit mest, en het sluiten van de nutriëntenkringloop. Ook moeten er vergoedingen komen voor een scala van 'groene en blauwe diensten', zoals het inzetten van 5% van landbouwgronden voor natuur en het aanpassen van het maaibeheer voor broedende weidevogels," zegt Rik Grashoff.

Download de GroenLinks-visie ‘De Boer is Troef’ hieronder: