“Het is tijd voor de Groene Europese EnergieUnie.” Dat stelt Bas Eickhout, de lijsttrekker van GroenLinks voor de Europese verkiezingen. Hij presenteerde woensdag een uitgewerkt voorstel om de Europese Unie onafhankelijk te maken van de import van energie. Eickhout formuleert samen met GroenLinks-leider Bram van Ojik vier harde keuzes die de EU moet maken voor energie-onafhankelijkheid.

Eickhout: “Dagelijks importeren de EU-landen voor een miljard aan fossiele brandstoffen zoals gas en olie. Dat geld kunnen we beter investeren binnen de EU in plaats van dat we de portemonnee van types als Poetin te spekken.”

Eickhout en Van Ojik presenteerden een uitgewerkt rapport waarin ze vier fundamentele keuzes maken om tot een Europees energiebeleid te komen.

Van Ojik verbaast zich over de opstelling van andere partijen in de Tweede Kamer, die moeilijke keuzes ontlopen.

“Bijna alle partijen hebben mooie woorden als het gaat om de transitie naar een groene economie met een duurzame energievoorziening. Maar zodra het concreet wordt geven ze niet thuis. Dan worden de moties van GroenLinks weggestemd.”

Einde aan bilaterale gascontracten met Rusland

Daarom doet GroenLinks nu een aantal voorstellen waardoor de import van gas uit Rusland snel vermindert en binnen twintig jaar geheel overbodig is. Daarvoor zullen de EU-landen wel bevoegdheden moeten gaan delen binnen de EU. Alleen dan maakt een echt Europees energiebeleid kans. Zo wil GroenLinks een einde aan de bilaterale gascontracten met Rusland. “Momenteel zijn er meer dan 60 contracten van Europese landen met Rusland, met allerlei verschillende prijzen en voorwaarden. Zo wordt het Poetin wel heel makkelijk gemaakt om landen tegen elkaar uit te spelen,” stelt Van Ojik. “Daarom is het nu ook zo ingewikkeld voor de EU om Poetin eensgezind en resoluut aan te pakken vanwege zijn agressie tegen Oekraïne: Poetin bedient voor sommige landen letterlijk de lichtknop.”

Eickhout: “We hebben daarom een sterker Europa nodig. Alleen dan kunnen we een vuist vormen tegen regimes als dat van Poetin, die een bedreiging vormen voor de vrede.”

De vier harde keuzes die GroenLinks nu voorlegt zijn:

  1. Het overdragen van bevoegdheden aan Brussel: Er komt een nieuw hoofdstuk in het EU-Werkingsverdrag dat de Groene EnergieUnie opricht, onder controle van het Europees Parlement. Deze verdragswijziging wordt in een referendum aan de Europese bevolking voorgelegd.
  2. De Europese Unie en al haar lidstaten stoppen met elke vorm van steun aan fossiele energiebedrijven, ook indirecte steun zoals lagere belastingen. Fossiele energie-opwekking wordt uitgefaseerd. We stoppen in Nederland per direct met investeren in de gasrotonde.
  3. De EU koopt minder Russisch gas in en kan in 2035 geheel zonder, onder meer door grootschalige investeringen in energiebesparing en duurzame energie.
  4. De vervuiler betaalt, de burger profiteert. Vervuiling krijgt een reële prijs, waarmee duurzame oplossingen gefinancierd worden die burgers meer greep geven op hun energievoorziening.

In de media

Eickhout presenteerde zijn plan woensdagochtend bij de Nieuws BV op Radio 1. Terugluisteren...