Frits Lintmeijer

Energiezuiniger maken van huurwoningen moet, maar gebalanceerd en transparant

Het is geen geheim dat het energiezuiniger maken van de woningvoorraad een absolute noodzaak is om onze klimaatdoelen te halen. We kunnen en moeten meters maken, maar dit mag niet leiden tot te hoge kosten voor huurders met een kleine beurs.

Een nieuw wetsvoorstel maakt het mogelijk dat verhuurders en huurders afspraken maken over compensatie van ingrijpende renovatie en energiemaatregelen. Wat de huurder als gevolg van de maatregelen bespaart op de energierekening, kan de verhuurder in overleg innen voor bekostiging van de maatregelen.

Transparant
GroenLinks steunt dit voorstel om te verduurzamen, maar vindt de wijze waarop de energiebesparing wordt gemeten, weinig transparant. Dit maakt het moeilijk voor huurders om vast te stellen of de gevraagde vergoeding wel redelijk en passend is. Het gaat bovendien om een theoretische energiebesparing, waarbij de werkelijkheid anders kan uitpakken.
Huurders en verhuurders moeten weten waar ze aan toe zijn, vindt senator Frits Lintmeijer. De minister moet volgens hem meer duidelijkheid geven in de wet.

Woonlastenwaarborg
GroenLinks pleit voor uitvoering van de woonlastenwaarborg, zoals de koepel van woningcorporaties, Aedes, en de Woonbond deze hebben ontwikkeld. De woonlastenwaarborg zorgt ervoor dat huurders bij gelijk woongedrag niet te maken krijgen met stijgende kosten.

Klimaatvraagstuk
De aanpak van het klimaatvraagstuk is de allergrootste opgave waar de wereldwijde samenleving voor staat. Gelukkig onderkent de wereld dat, want niet eerder werd een verdrag door zoveel landen tegelijk getekend als het Klimaatverdrag van Parijs. "Dit plan," zo zei Minister-President Mark Rutte, "kan alleen werken als het doordringt tot de diepste wortelen van onze samenleving." GroenLinks is het daarmee van harte eens en ziet in dit wetsvoorstel een vertaling daarvan.