Europarlement beschermt internetgebruikers: afsluiten alleen met voorafgaande zorgvuldige procedure

Het Europees Parlement en de Europese ministers hebben gisteravond laat overeenstemming bereikt over het beschermen van internettoegang als grondrecht. Volgens het compromis mag, wanneer er sprake is van illegaal downloaden, een internetverbinding alleen worden afgesloten na een voorafgaande zorgvuldige en onafhankelijke procedure met wederhoor.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is tevreden met de uitkomst. "Dit compromis benadrukt dat grondrechten ook gelden voor internetters. Met het vastleggen van zware procedurele eisen, het vermoeden van onschuld en het recht op privacy hebben de onderhandelaars van het Europarlement een stevige barrière opgeworpen tegen draconische maatregelen om downloaden tegen te gaan. In Frankrijk krijgen de verdedigers van het vrije internet een instrument in handen om de three strikes and you’re out-wet van Sarkozy aan te vechten."

"Ik blijf vinden dat het niemand van internet mag worden afgesloten wegens het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Daar moeten we in Nederland zeker niet aan beginnen", vervolgt Sargentini. "Ik had ook liever gezien dat een rechterlijke toetsing expliciet was voorgeschreven, ook al zouden we daarmee de grenzen van de Europese bevoegdheid opzoeken. Maar dit compromis helpt duidelijk bij het tegengaan van een heksenjacht op internetters."

Het compromis, dat mede werd uitonderhandeld door de vertegenwoordiger van de Zweedse Piratenpartij in de Groene fractie, is een direct resultaat van de vasthoudendheid van het Europarlement, maar vooral ook van de steun van duizenden internetters. Zij hebben druk uitgeoefend op hun volksvertegenwoordigers en via weblogs, Twitter en andere netwerken aandacht gevraagd voor het onderwerp. Dat heeft zeker bijgedragen aan de politieke vooruitgang op dit onderwerp.

GroenLinks had ook graag gezien dat het principe van netneutraliteit in het telecompakket opgenomen zou worden, maar dat is helaas niet gelukt. "Maar die strijd is nog niet gestreden. In elk geval moeten aanbieders van internet nu duidelijkheid verschaffen over de diensten die zij blokkeren of afknijpen. Samen met mijn Europese Groene collega’s ben ik vastbesloten om ervoor te zorgen dat providers in de toekomst geen onderscheid mogen maken tussen verschillende informatiestromen", aldus Sargentini.

Over de compromistekst - een onderdeel van het telecompakket - zal door het voltallige Europees Parlement gestemd worden in de vergadering van 23 tot 26 november in Straatsburg.