Europarlement: Kroes trad niet goed op tegen Hongaarse mediawet

Het Europees Parlement veroordeelde donderdag het optreden van de Europese Commissie tegen de controversiële mediawet van Hongarije. Maandag nam Hongarije de mediawet die de persvrijheid drastisch inperkt aan in haar parlement. Het Europees Parlement wil nu dat de Europese Commissie zich verder inzet om deze wet van tafel te krijgen, aangezien hij ingaat tegen Europese afspraken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wil snel actie zien van de Europese Commissie.

Eurocommissaris Neelie Kroes van Media is veel te makkelijk akkoord gegaan met de eerder toegezegde aanpassingen van de Hongaren in de wet, stelt Sargentini. “Er zijn cosmetische verbeteringen, maar de kern van de wet is overeind gebleven. De wet is erop gericht om de persvrijheid in te perken en dat is niet acceptabel. Fundamentele rechten worden geschonden en de Europese Commissie moet voor die rechten opkomen.”

De dreiging van boetes die de Hongaarse toezichthouder nu kan uitdelen leiden tot zelfcensuur van journalisten en brengen de vrije pers in gevaar. Daarnaast zijn de bronnen van journalisten niet langer beschermd, wat de bewegingsruimte van journalisten om nieuws te vergaren drastisch beperkt.

Sargentini wil dat de Europese Commissie haar taak serieus neemt en nu gaat zorgen voor betere wetgeving voor vrije pers die voor heel Europa geldt. “De Europese Commissie zal nu met wetgevende voorstellen moeten komen die de media beschermt tegen dit soort uitwassen, zodat over toekomstige problemen geen onduidelijkheid meer bestaat.”

Berlusconi is helaas in 2009 nog net weggekomen met de voorstellen rond mediaconcentratie, maar de Hongaarse wet wordt gelukkig niet door het Europees Parlement geaccepteerd, concludeert Sargentini: “Wij willen niet in een Europa leven waar vrije nieuwsgaring en meningsuiting beperkt worden.”

De Europese Groene Partij komt eind maart bijeen in Boedapest. Daar spreken Groene politici uit heel Europa over thema's als democratie en populisme. “Wij willen daar vrij kunnen spreken en journalisten moeten daar in alle vrijheid verslag van kunnen doen”, aldus Sargentini. “De wet die de Hongaren hebben aangenomen verplicht journalisten zo´n beetje om naast hun verslag van deze bijeenkomst ook een verhaal te plaatsen met de tegenovergestelde mening omdat ze nu eenmaal gebalanceerd moeten berichten. Ik ben heel benieuwd hoe de kranten er tegen die tijd uit zien.”