Europarlement moet voet bij stuk houden over open en vrij internet

Internetgebruikers mogen niet zomaar zonder tussenkomst van de rechter worden afgesloten en de neutraliteit van het internet moet worden gewaarborgd. Dat is de inzet van de Europese Groene fractie, waaronder GroenLinks, de komende weken bij de slotonderhandelingen over het zogenaamde telecompakket die vandaag zijn begonnen. Het telecompakket bestaat uit nieuwe regels voor infrastructuur, markttoezicht en consumentenrechten bij het telefoon- en internetverkeer in de Europese Unie.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini: "Het internet is inmiddels een basisrecht, het afsluiten van de internettoegang is zo'n zware maatregel dat alleen een rechter daarover moet kunnen beslissen. Ook de neutraliteit van het internet is belangrijk. Een internetprovider mag geen onderscheid maken tussen verschillende soorten internetverkeer door bijvoorbeeld YouTube sneller door te laten dan een andere videosite."

Het Europees Parlement stelde eerder dit jaar dat de internettoegang voor burgers niet mag worden afgesloten of gelimiteerd zonder de tussenkomst van een rechter, maar daar gingen de Europese ministers niet mee akkoord. In de nu volgende onderhandelingen gaan het Europees Parlement, de raad van Europese ministers en de Europese Commissie direct met elkaar om tafel om tot een compromis te komen. Als dat niet lukt is het hele telecompakket van tafel. Namens de Groene fractie in het Europees Parlement zal onder andere Christian Engström van de Zweedse piratenpartij deelnemen aan de onderhandelingen.

"Het is inmiddels bijna vijf maanden geleden dat het Europees Parlement heeft gestemd over het telecompakket, maar het parlement wacht nog steeds op een officiële reactie van de raad van Europese ministers waarom zij de positie van het parlement niet accepteren. Met de onderhandelingen in de derde lezing voor de deur is het cruciaal dat de Raad en het Zweedse voorzitterschap een uitleg geven van hun eisen aan het Europees Parlement om toch in te stemmen met het telecompakket. Het feit dat deze uitleg steeds uitblijft, draagt natuurlijk niet bij tot het vinden van een compromis," zegt Sargentini namens GroenLinks.

Het lijkt erop dat de raad van ministers de onderhandelingen wil vernauwen tot de discussie over de belangrijke vraag of het mogelijk is voor de overheid om de internettoegang te laten blokkeren of te beperken voor burgers. Een dergelijke aanpak houdt alle mogelijkheden voor het Europarlement tegen om tot een compromis te komen in de derde ronde van onderhandelingen. GroenLinks roept daarom ook op tot breder debat zonder voorwaarden vooraf, met als doel om de rechten van de burgers te beschermen en om ervoor te zorgen dat het internet vrij en open blijft.