Europarlement steunt sociale crisisaanpak van GroenLinks

Het Europees Parlement stemde woensdag in met een rapport van GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen dat de Europese regeringsleiders oproept om af te stappen van de eenzijdige bezuinigingspolitiek. Op initiatief van GroenLinks zal Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, bij de volgende Europese top pleiten voor meer begrotingsruimte om te investeren in banen en armoedebestrijding.

Cornelissen: “Dit is een belangrijke bevestiging van steeds luider wordende roep om het recept voor de oplossing van de crisis aan te passen. De regeringsleiders staren zich blind op de begrotingscijfers en vergeten daarmee het perspectief op economisch en sociaal herstel. Een kloppende begroting vandaag is iets anders dan een toekomstbestendige economie.”

Het rapport dat Cornelissen opstelde, is de officiële reactie van het Europarlement op de economische prioriteiten voor 2012. Die prioriteiten legt de Europese Commissie voor aan de regeringsleiders voorlegt in de zogeheten jaarlijkse groeianalyse. GroenLinks kreeg steun in haar  kritiek op de Europese Commissie die er wel streng op toe wil zien dat de begrotingscijfers van vandaag kloppen, maar niet dat de nodige hervormingen en investeringen plaatsvinden waarmee de Europese economie socialer, duurzamer en innovatiever wordt.

“Landen die nu hard bezuinigen op de re-integratie van mensen zonder baan, op de kinderopvang, of op scholing van werknemers snijden zichzelf in de vingers”, zegt Cornelissen. “Dat leidt alleen maar tot meer werkloosheid en meer armoede. De sociale gevolgen zijn dramatisch en houdbare overheidsfinanciën bereik je er ook niet mee. De regeringsleiders zien door de begrotingsregels de mensen niet meer. Het Europees Parlement wil een koerswijziging richting sociaal verantwoord hervormen in plaats van de botte bijl.”

Op 1 maart zullen de regeringsleiders zich over de sociaaleconomische prioriteiten buigen die later dit jaar in nationaal beleid moeten doorsijpelen. In juni beoordeelt de Europese Commissie de EU-landen op hun voortgang.