Viktor Orbán
Viktor Orbán spreekt in het Europarlement

Europarlement wil actie tegen afbraak Hongaarse democratie en rechtsstaat

“Het is tijd dat de Europese Unie opkomt voor de waarden die we delen, en waar ook Hongarije als EU-lidstaat zich aan hoort te houden.” Europarlementariër Judith Sargentini schreef mee aan een vergaande resolutie die het Europarlement woensdagmiddag aannam. Daarin staat onder andere dat onderzocht moet worden of Hongarije het stemrecht ontnomen kan worden.

Sargentini: “De afgelopen jaren houdt de Hongaarse overheid een ware heksenjacht op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie. Persvrijheid, ngo's, universiteiten en de rechten van minderheden en vluchtelingen worden keer op keer slachtoffer van de grillen van de Hongaarse premier Viktor Orbán.”

Artikel 7-procedure

De resolutie geeft de parlementscommissie Burgerlijke Vrijheden het mandaat om te onderzoeken of er meer maatregelen genomen moeten worden tegen Hongarije. Er lopen al een aantal inbreukprocedures tegen het land omdat ze Europese wetgeving niet overnemen. Als extra maatregel komt nu ook een zogenaamde artikel 7-procedure op tafel waardoor Hongarije haar stemrecht in de Raad van ministers kan verliezen.

“Als een EU-land onze gedeelde waarden, die in verdragen zijn vastgelegd, niet langer aanvaard, dan vind ik het logisch dat we onderzoeken of we het stemrecht moeten intrekken. Anders zwaait zo’n land constant met veto’s om ons werk te blokkeren.”

De Europese christendemocraten schreven uiteindelijk niet mee aan de resolutie. “Jammer dat zij hun Europese partijgenoot Orbán de hand boven het hoofd houden, zegt Sargentini. “Voor de andere grote partijen is het geen optie om toe te blijven kijken hoe Hongarije steeds verder afdrijft van democratie en rechtsstaat.” Een deel van de christendemocraten stemde uiteindelijk wel voor de resolutie.