Europarlement wil Europese geheimhoudingsdrift intomen

De Europese instellingen mogen in de toekomst minder informatie geheim houden, als het aan de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement ligt. De commissie stemde woensdag voor een reeks verbeteringen in de regels over de toegang tot Europese documenten, de Eurowob. Het voorstel van de Europese Commissie om interne documenten onder de pet te houden door ze simpelweg geen 'document' meer te noemen werd weggestemd, tot opluchting van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, woordvoerder voor de Groenen op dit onderwerp.

De Europarlementariërs hebben voorstellen aangenomen die het moeilijker maakt voor de Europese Commissie en de Raad van Europese Ministers om documenten te classificeren als geheim. Zo moeten documenten die bij onderhandelingen over wetgeving (trialogen en consiliaties) worden uitgewisseld meteen openbaar gemaakt worden. “Ik had graag nog verder willen gaan, zoals ik voorstelde in september”, vertelt Sargentini. “Helaas lijken de christendemocraten te zijn vergeten dat zij twee maanden geleden vóór mijn voorstellen stemde. Zij hingen vandaag aan de rem.”

Standaard geheim

Aan het standaard geheimhouden van juridische adviezen komt een einde, behalve als het betrekking heeft op lopende rechtzaken, stelt de parlementscommissie. “Dat is een duidelijke terechtwijzing voor de leiding van het Europarlement”, stelt Sargentini.

"Die houdt een advies van haar juridische dienst over ACTA, het omstreden verdrag over auteursrecht en octrooi, goeddeels geheim. Maatschappelijke organisaties wordt inzage geweigerd. Het is absurd dat burgers niet mogen weten of onze juristen ACTA in overeenstemming achten met de Europese regels. Alle argumenten voor en tegen zo'n verdrag horen openbaar te zijn."

Grondrecht

Inzage in Europese documenten is een grondrecht voor burgers volgens het Verdrag van Lissabon, dat in werking is sinds 2009. Het verdrag verplicht Europese instellingen tot een zo open mogelijke besluitvorming. Maar aan die openheid schort nog veel en daarom is het hoog tijd om de Eurowob te herzien, stelt Sargentini.