Europarlementariërs willen kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland herverdelen

EU-landen moeten vluchtelingen overnemen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. Op mede-initiatief van Europarlementariër Tineke Strik sturen de leden van parlementscommissie Justitie en Burgerlijke Vrijheden deze oproep naar alle leiders van de EU-landen. De oproep is ondertekend door Europarlementariërs van de Groenen, christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en links. Samen hebben deze fracties een meerderheid in het Europees Parlement.

In de oproep pleit Strik voor een oplossing voor de humanitaire crisis op de Griekse eilanden.

Strik: “We moeten de druk op het Griekse asielsysteem verminderen. Er moeten dus asielzoekers van de Griekse eilanden worden geëvacueerd, zodat zij een asielprocedure kunnen krijgen in andere EU-landen. Kwetsbare asielzoekers, zoals minderjarigen, moeten daarbij als eerst geholpen worden. Veel Europese gemeenten dringen hierop aan, ook in Nederland, maar de meeste EU-landen laten het tot nu toe afweten.”

Financiële hulp

Daarnaast zegde de EU vorige week financiële hulp toe aan Griekenland, 700 miljoen euro. Strik wil dat dit geld niet alleen wordt besteed aan extra grenswachten, maar vooral gaat naar het verbeteren van de omstandigheden in de opvangkampen en humanitaire hulp. Het Europees Parlement heeft stemrecht over 350 miljoen van de 700 miljoen euro. Strik: “Wanneer het parlement hierover stemt, dienen we amendementen in zodat het geld vooral wordt besteed aan het beschermen van de vluchtelingen zelf.”

“De EU-landen hebben de afgelopen vier jaar verzuimd verantwoordelijkheid te nemen voor een gezamenlijke oplossing. Nu moeten ze laten zien dat solidariteit en mensenrechten onlosmakelijk onderdeel zijn van Europees asielbeleid”, besluit Strik.