Europees Hof toetst ACTA op schending grondrechten

De Europese Commissie stuurt het anti-piraterijverdrag ACTA door naar het Europees Hof van Justitie om te controleren of het verdrag niet in strijd is met Europese grondrechten en wetten. De Groenen in het Europees Parlement pleiten al lang voor zo'n check door het Hof en ze zien de beslissing als een belangrijke stap in het proces om ACTA totaal van tafel te halen.

“De beslissing om ACTA te laten toetsen door het Europees Hof is hopelijk de nagel in de doodskist van dit vergaande en nodeloze verdrag”, zegt Europarlementariër Judith Sargentini.

“Dit akkoord had in eerste plaats nooit afgesproken mogen worden, gezien de bezwaren die er leven tegen de inhoud én het proces van geheime onderhandelingen. De Europese Commissie ziet eindelijk het licht en vraagt nu advies aan de Europese rechter.”

Stemming in Europarlement gaat door

De check door het Europees Hof betekent nu niet dat de politieke procedure om ACTA te ratificeren van de baan is. De behandeling en stemming in het Europees Parlement en de nationale parlementen gaat gewoon door. Ongeacht de uitspraak van het Hof, blijft GroenLinks van mening dat ACTA inhoudelijk en politiek niet deugt. De recente demonstraties in heel Europa laten zien dat er ook onder de bevolking grote weerstand leeft tegen ACTA.

Hervormen van Europees auteursrecht

De internationale onderhandelingen over ACTA blokkeren de broodnodige hervorming van het Europees auteursrecht. In plaats van rigide handhaven van dat auteursrecht zonder oog voor de grondrechten van burgers, hebben we behoefte aan nieuwe afspraken die rekening houden met de veranderde omstandigheden van de informatiesamenleving. De politiek moet aan de slag met die hervorming, samen met alle betrokkenen, dus ook met consumenten.