Het Europees Parlement geeft een belangrijk signaal af door de klimaatcrisis uit te roepen. Daarnaast geeft het Europarlement de opdracht om een hogere Europese klimaatambitie te eisen als inzet bij de klimaattop in Madrid (COP25). Voor deze klimaattop in december is Europarlementariër Bas Eickhout de delegatieleider van het Europees Parlement.

“Klimaatverandering treft ons allemaal en moet groots worden aangepakt. Daarom is het belangrijk om de klimaatcrisis te verklaren”, zegt Eickhout. “Maar als je dat doet moet je er ook concrete acties aan verbinden, zoals toezeggen dat geld uit de EU-begroting nooit tegen klimaat en biodiversiteit mag werken. Door toedoen van de christendemocraten en de liberalen is dat echter niet gebeurd, waardoor het uitroepen van de noodtoestand voor nu alleen bij woorden blijft.”

Delegatieleider

Daarnaast stemde het Europees Parlement ook over het officiële mandaat voor de aankomende klimaattop COP25 in Madrid. Dit besluit was extra belangrijk voor Eickhout, aangezien hij als delegatieleider op de COP25 verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit mandaat.

Het Europarlement wil een ambitieuzere Europese opstelling in Madrid dan de Europese milieuministers en de Europese Commissie, legt Eickhout uit. Dit is het duidelijkst als het gaat om het ophogen van de Europese CO2-doelstelling. Waar de andere twee Europese instellingen om de hete brei heen draaien, is de het Europarlement kraakhelder: de doelstelling moet van min 40 procent uitstoot naar op z’n minst min 55 procent. "Reken maar dat ik dat standpunt zal verdedigen in Madrid”, aldus Eickhout.