Europees Parlement stemt over erkenning Palestina

Alle EU-landen moeten de Palestijnse staat erkennen, vindt GroenLinks. Die erkenning dient het belang van zowel Israëli's als Palestijnen. Aanstaande woensdag stemt het Europees Parlement over een oproep aan de nationale regeringen om het Zweedse voorbeeld om de Palestijnse staat de erkennen, te volgen.

De erkenning van Palestina door de roodgroene regering van Zweden, eind oktober, heeft veel in beweging gezet. De parlementen van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Frankrijk drongen er sindsdien bij hun regering op aan om Palestina ook te erkennen. Aanstaande woensdag bepaalt het Europees Parlement zijn standpunt. De ontwerpresolutie die de Groenen in het Europees Parlement hebben ingediend, "dringt er bij alle lidstaten op aan de Palestijnse staat onvoorwaardelijk te erkennen in overeenstemming met de grenzen van 1967". Ook de ontwerpresoluties van de twee andere linkse fracties pleiten voor erkenning van Palestina. Omdat de parlementsfracties niet als één blok zullen stemmen, is de uitkomst van de stemming ongewis.

Volgens Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks en mede-indiener van de Groene resolutie, vormt erkenning van de Palestijnse staat een herbevestiging van het Europese streven naar een tweestatenoplossing: "Het erkennen van Palestina onderstreept zowel het bestaansrecht van de staat Israël als de illegaliteit van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden."

Israëlische nederzettingen

Het erkennen van landen is een nationale bevoegdheid. Maar erkenning van Palestina door afzonderlijke EU-landen vergroot de druk op de Europese Unie als geheel om haar vredesinspanningen te intensiveren, benadrukt Sargentini. "De EU moet de daad bij het woord voegen. De afwijzing van de Israëlische bezetting en de mensenrechtenschendingen waarmee deze gepaard gaat moet betekenen dat producten uit de Israëlische nederzettingen in bezet gebied niet langer toegelaten worden op de Europese markt." De resolutie van de Groenen pleit daar dan ook voor.

Erkenning van Palestina is óók in het belang van de Israël. Sargentini: "Erkenning als staat sterkt het tanende vertrouwen van de Palestijnse bevolking in een politieke in plaats van een gewapende oplossing voor de bezetting." Meer duizend prominente Israëli's hebben zich dan ook uitgesproken voor erkenning van de Palestijnse staat. Sargentini betreurt het dat de Nederlandse regering zich in allerlei bochten wringt om de erkenning van Palestina maar op de lange baan te schuiven.