Het Europarlement stemde woensdag in met voorstellen van Europarlementarier Judith Sargentini voor een ambitieus pakket van maatregelen om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. Alle Europese bedrijven moeten volgens hen gaan rapporteren over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Het Europees Parlement kiest voor een andere koers dan de Europese Commissie die de oren liet hangen naar de bedrijvenlobby door met een geheel vrijblijvend voorstel te komen voor slechts een handvol van de Europese bedrijven.

Sargentini: "Ongewild financieren Europese consumenten dood en verderf. Met bindende wetgeving zorgen we dat de hele Europese consumentenmarkt alleen conflictvrije producten importeert waardoor rebellen in landen als Colombia en Congo niet langer hun wapens bekostigen met clandestiene mineraalhandel."

De Verenigde Staten voerden al in 2012 bindende conflictmineralenwetgeving in. Sargentini: "Als de twee grootste consumentenmarkten van de wereld samen optrekken om een einde aan de handel in conflictmineralen te maken, schonen we ook de Aziatische markt op. Willen de producenten van smartphones in China nog aan ons leveren, moeten ook zij kijken of hun mineralen wel eerlijk gewonnen zijn."

Sargentini diende honderden amendementen in om ervoor te zorgen dat alle Europese bedrijven verplicht openheid van zaken geven over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Zo kan een einde gemaakt worden aan de import van bloedmobieltjes. Het Europees Parlement zal nu met de lidstaten onderhandelen over de uiteindelijke wetgeving. Nederland is een van de landen die vooralsnog bedrijfsbelangen liet prevaleren boven mensenrechten. Sargentini hoopt dat met de aangenomen positie van het Europarlement de druk op landen als Nederland zal toenemen om ook te gaan voor bindende regelgeving.