De commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement nodigde staatssecretaris Eric van der Burg al in september uit om uitleg te komen geven over de mensonterende situatie in Ter Apel en de plannen van het Nederlandse kabinet om de opvangcrisis op te lossen. Dat verzoek gebeurde op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik. De LIBE-commissie wacht ondanks meerdere herinneringen nog altijd op een inhoudelijke reactie vanuit Den Haag. 

De mensonterende omstandigheden in Ter Apel waren al schandalig genoeg, maar de asieldeal die bedoeld is om dit op te lossen, schendt vervolgens ook nog eens het recht van vluchtelingen op een snelle asielprocedure en gezinshereniging door in totaal een wachttermijn van dertig maanden in te stellen. Daarmee handelt Nederland niet alleen in strijd met de EU-regels voor opvang, maar ook in strijd met de EU-Procedurerichtlijn, de EU-Gezinshereningsrichtlijn en de rechten van het kind. Dit soort schendingen raken de EU als geheel en Nederland moet hier in het democratische hart van Europa verantwoording over afleggen. Het feit dat er nog altijd radiostilte vanuit Den Haag heerst, is een klap in het gezicht van het Parlement. Het wekt de sterke indruk dat Nederland er geen enkel probleem mee heeft om zijn EU-verplichtingen aan de laars te lappen en zich niet wenst te verantwoorden”, aldus Strik.

Ook PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten hoopt de Nederlandse staatssecretaris snel te verwelkomen in Brussel: “Helaas duren de beschamende toestanden in Ter Apel nog altijd voort. Mensen staan soms urenlang in de regen en kinderen slapen op de grond. Dat is een situatie die we nergens in de EU kunnen accepteren, dus ook niet in Nederland. De Europese asielafspraken zijn een wettelijke verplichting, geen keuzemenu. Het is daarom belangrijk om de juiste oplossing voor deze problemen niet alleen in de Tweede Kamer te bespreken, maar ook in het Europees Parlement.”

De Europarlementariërs roepen de Staatssecretaris op om zo snel mogelijk met een reactie richting de LIBE-commissie te komen.