Europees plan voor de opvang van vluchtelingen is te vrijblijvend

Vandaag presenteerde Eurocommissaris Jacques Barrot van Justitie een gemeenschappelijk Europees programma voor de hervestiging van vluchtelingen. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is het voorstel een goede stap in de richting, maar nog veel te vrijblijvend.

"In het plan staat dat Europese lidstaten zelf mogen bepalen of en hoeveel vluchtelingen zij opnemen. Het biedt geen garanties dat alle lidstaten straks aan het programma mee gaan doen en het is daardoor nog te vrijblijvend. Ik vind het een stap in de goede richting, maar het is absoluut nog geen effectief gezamenlijk Europees vluchtelingenbeleid," zegt Sargentini.

Onder hervestiging verstaat de Europese Commissie het overbrengen van vluchtelingen uit het eerste land van opvang naar een ander land. Het gaat dan vaak om vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land van herkomst, gevlucht zijn naar een van de buurlanden en daar volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) weg moeten omdat het onveilig voor ze is.

Volgens GroenLinks kan een Europees hervestigingsprogramma een toekomst voor deze vluchtelingen bieden. "Als het nieuwe programma in de praktijk goed werkt, dan kan het voortaan prima de opvang van deze zogenaamde uitgenodigde vluchtelingen in Europa coördineren en samenwerken met de UNHCR," aldus Sargentini.

Toch vindt Sargentini dat de EU meer moet doen om vluchtelingen op te vangen. In 2008 hebben staten in de wereld aangeboden in totaal 65.000 vluchtelingen te hervestigen. Dat is maar een derde van de wereldwijd 203.000 vluchtelingen die behoefte hebben aan hervestiging. Van die 65.000 werden maar 4.378 vluchtelingen hervestigd in de Europese Unie.

Sargentini: "Als je de cijfers bekijkt sla je stijl achterover van onbegrip. De EU hervestigt maar 6,7% van de meeste schrijnende gevallen die echt hulp nodig hebben. Terwijl de Verenigde Staten, Canada en Australië de rest van deze vluchtelingen opneemt. De Europese Commissie wil dat de EU meer vluchtelingen gaat opvangen, maar slaagt er nog steeds niet in om echte stappen te zetten."

GroenLinks wil dat de EU meer hulp gaat bieden aan lidstaten om de uitgenodigde vluchtelingen op te nemen. "Nederland neemt sinds 2005 elk jaar 500 van deze vluchtelingen op, terwijl andere lidstaten niemand toelaten. De EU moet ruimere compensatie bieden voor de opname van uigenodigde vluchtelingen door meer middelen uit het Europese Vluchtelingenfonds beschikbaar te stellen," aldus Sargentini.

Judith Sargentini was jarenlang werkzaam binnen verschillende NGO's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Ze is nu lid van de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken en de commissie Ontwikkelingssamenwerking in het Europees Parlement.