Actie voor de bescherming van klokkenluider Snowden
Actie voor de bescherming van klokkenluider Snowden

Europese Groenen presenteren ontwerprichtlijn voor bescherming klokkenluiders

LuxLeaks en de Panama Papers laten zien dat klokkenluiders een belangrijke rol spelen in het aan het licht te brengen van misstanden. Toch lijkt hun positie in Europa te verslechteren dankzij strengere Europese wetten om bedrijfsgeheimen te beschermen. Om klokkenluiders in Europa te beschermen schreven de Groenen in het Europees Parlement, waar GroenLinks deel vanuit maakt, zelf een ontwerprichtlijn.

Volgende week besluiten de Europese ministers formeel over richtlijn voor handelsgeheimen. En hoewel de richtlijn een specifieke uitzondering maakt voor publicatie in het publiek belang, ontbreekt het aan een wettelijke bescherming voor klokkenluiders, aan een mogelijkheid om misstanden te melden, of zelfs maar aan een definitie van klokkenluiders.

Europese bescherming van klokkenluiders

Daarom vindt GroenLinks het belangrijker dan ooit dat er een Europawijde bescherming van klokkenluiders komt. Juist LuxLeaks heeft aangetoond dat het Europees publiek belang niet gelijkstaat aan de opgetelde nationale belangen van alle EU-lidstaten. Het publieke belang van één land kan diametraal tegenover dat van de anderen staan. Daarom moeten we samenwerken aan een gemeenschappelijke minimale standaard in de Europese Unie.

Namens de Groenen in het Europees Parlement stuurden GroenLinks-Europarlementariërs Judith Sargentini en Bas Eickhout de ontwerprichtlijn naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie in Den Haag. Ze hopen op hun steun om de Europese Commissie op te roepen om zo snel mogelijk actie te ondernemen om klokkenluiders in Europa beter te beschermen.