Europese hervormingsvoorstellen voor sociale economische groei schieten te kort

GroenLinks vindt dat de Europese Commissie tekortschiet in haar voorstellen voor een sociale en duurzame uitweg uit de crisis. De Europese Commissie presenteerde woensdag haar jaarlijkse groeianalyse waarin prioriteiten worden gesteld voor hervormingen die tot sociale, slimme en duurzame groei zouden moeten leiden. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen schrijft namens het Europarlement een officiële reactie op de werkgelegenheidsaspecten van deze jaarlijkse groeianalyse, die onderdeel is van het Europees semester.

“De Europese Commissie lijkt maar aarzelend te beseffen dat economisch herstel in Europa niet tot stand komt met bezuinigen alleen”, zegt Cornelissen. “Economisch sterkere landen moeten juist ook investeren om de economie uit het slop te trekken.”

Cornelissen noemt het een gemiste kans dat rijkere landen geen stevigere sturing krijgen om duurzame en sociale groei te stimuleren.

Meer mensen aan het werk

De doelen van de Europese Commissie om de arbeidsparticipatie te verhogen met hervormingen kunnen wel op Cornelissens instemming tekenen. Daarin gaat het onder andere om

  • het aanpakken van de tweedeling op de arbeidsmarkt,
  • een verschuiving van belasting op arbeid naar consumptie,
  • het verbeteren van de positie van jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt en
  • het inzetten op het creëren van groene banen.

Cornelissen: “Die insteek is goed. Landen die vasthouden aan ouderwetse arbeidsmarkt, zijn een last voor de Europese economie.”

De Europese Commissie laat volgens Cornelissen echter na te hameren op de noodzakelijke randvoorwaarden voor deze hervormingen, vooral om meer vrouwen, ouderen en jongeren aan het werk te krijgen, zoals zorgen voor betaalbare kinderopvang, goede sociale zekerheid bij deeltijdwerk en het recht op scholing tijdens de hele carrière.

Crisis treft kwetsbare Europeanen

Cornelissen is tevreden dat de sturing van de Europese Commissie anders dan vorig jaar eindelijk erkent dat landen een prioriteit moeten maken van het ondersteunen van groepen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan: “Eindelijk erkent de Europese Commissie dat de crisis en daarmee samenhangende bezuinigingen vooral de meest kwetsbare Europeanen raken. Ik hoop dat de Europese Commissie daarom het beleid van landen voor de onderkant van de arbeidsmarkt net zo kritisch gaat onderzoeken als het evenwicht van de begroting.”

Cornelissen gaat in de komende maanden proberen om met hulp van het Europees Parlement de aanbevelingen van de Europese Commissie te verbeteren voordat ze officieel door de landen worden overgenomen.